Senior Defense: طراحی و پیاده سازی یک ویلچر هوشمند برای افراد معلول حرکتی

Design and implementation of a smart wheelchair for disabled people

طراحی و پیاده سازی یک ویلچر هوشمند برای افراد معلول حرکتی روز چهارشنبه، 22 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه در شهر کرمانشاه استان کرمانشاه برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Electrical and Electronic Engineering

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه
درج در سایت: 1 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 250 بار