خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,005
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 756
رتبه علمی در کل کشور: 187
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 5
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

بررسی تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر تغییرات ویژگی های رویشی، اسانس و ترکیبات آن در طول سالهای رشد در مرزه موتیکا (Satureja mutica Fisch. & C.A. Mey.) در شرایط دیم نوشته بابک بحرینی نژاد و زهرا جابرالانصارExploring the Monocotyledonous Geophytes Flora: Isfahan Province, Iran نوشته آزاده اخوان روفیگربررسی عدد کروموزومی و تحلیل کاریوتایپی شش گونه از خانواده Brassicaceae (شب بو) در ایران نوشته آزاده اخوان روفیگرجایگاه حفاظتی گونه انحصاری .Scutellaria nepetifolia Benth نوشته آزادهi اخوان روفیگربهره وری آب و انرژی آفتابگردان آجیلی (مطالعه موردی: شهرستان های اصفهان و برخوار استان اصفهان) نوشته مسعود فرزام نیا و محسن حیدری سلطان آبادیاثر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط آب و هوایی اصفهان نوشته مجید جعفرآقاییپایش خشکسالی هیدرولوژیک بر مبنای محاسبه صحیح شاخص استاندارد جریان در حوضه کرخه نوشته وحید چیت سازتاثیر پوسته های زیستی در افزایش اسیدهای آلی خاک و آهن قابل دسترس گیاه در خاک های بیابان سجزی نوشته فرزاد حیدری مورچه خورتیروند افزایشی خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه کرخه نوشته وحید چیت سازModeling the seed emergence rate of two plant species cultivars in field conditions نوشته Mohammad Reza Shahsavariتاثیر سیاست های اصلاح الگوی کشت بر حفاظت منابع آب و خودکفایی گندم (مطالعه موردی: دشت کبودراهنگ) نوشته علیرضا نیکوئیEffect of planting arrangement on vegetative growth, yield components and yield of green castor (Ricinus communis L.) نوشته Mohammad Reza Shahsavari و Saeid Davazdahemami و Moslehedin RezaeiEstimating of development length stages of a soybean (Glycine max L.) variety by using meteorological elements نوشته Mohammad Reza ShahsavariEffect of planting pattern on yield and some agronomic traits of new safflower variety, Sofeh نوشته Mohammad Reza Shahsavari و Golam Hossien Shirsmaeili و Moslehedin Rezaeiنقش حفاظت از رویشگاه بر خصوصیات پوشش گیاهی و وضعیت مرتع رویشگاه های مرتعی ایستگاه تحقیقات آبخیزداری نوشته زهرا جابرالانصار و بابک بحرینی نژاد و مسعود برهانیگزینش مناطق مستعد تغذیه ی مصنوعی آبخوان ها با کاربرد نرم افزار RockWorks نوشته عبدالرسول شفیعی دستجردی و کورش شیرانیبهبود یکنواختی توزیع بده هوای قطره چکان ها در سامانه های اکسیژن-آبیاری نوشته منوچهر ترابی و مختار میران زادهاثر رقم و تناوب زراعی بر بیماری ریشه سرخی پیاز در اصفهان نوشته مهدی نصراصفهانی و شهروز رفیع زادهبررسی اثر تعامل روش آبیاری،آرایش کاشت و رقم در شدت بیماری لکه موجی سیب زمینی نوشته مهدی نصراصفهانیارزیابی اقتصادی روشهای آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد ارقام سیب زمینی در استان اصفهان نوشته احمد سلیمانی پور

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

بررسیهای غلات در ایستگاه تحقیقاتی اصفهان: سال زراعی ‮‭56‬ ‮‭1355‬ (1356)گز خوانسار (1360)روش ساده درختکاری روی خطوط تراز (1361)برنامه ریزی بهره برداری و توسعه منابع آبی کشور 0 جهت ارایه در سمینار بررسی روشهای برنامه و بودجه ‮‭12 0‬ ‮‭15‬ اردیبهشت ماه ‮‭1361‬ (1361)بررسی مسایل زهکشی اصفهان ، جهت ارایه در سمینار آب کشور (1359)توسعه منابع آبی دشت گلپایگان جهت ارایه در دومین سمینار آب کشور (1360)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات جنگلها و مراتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان (1368)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان (1368)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان (1368)توتستان چگونگی ازدیاد و پرورش نهال توت (1362)گزارش آفات و بیماریهای مهم انار در استان یزد (1365)طرح ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه های اداره مشارکت و بسیج مردمی "بخش منابع طبیعی" (1374)تعیین آب مورد نیاز بادام (1380)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات مهندسی زراعی (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات برنج مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات مهندسی زراعی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات خاک وآب (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1371)تعیین نیاز آب و کود ارقام گندم (عدل و آزادی) اصفهان ‮‭1359 - 1362‬ (1372)گزارش کارگاه آموزشی آفات، بیماریها و علفهای هرز برنج آذرماه ‮‭1376‬ اصفهان (1376)گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (1375)گزارش نهایی طرح بررسی اثر ازت ازت و فسفر بر روی ارقام پنبه اصفهان سال ‮‭1369 -71‬ (1376)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1373)بررسی تاثیر کیفیت آب بر عملکرد محصول گندم (1376)اثر مواد اصلاح کننده بر روی خواص شیمیایی خاک ایستگاه رودشت (1378)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تاکنون 2 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به صورت زیر است: