Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,658
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 756
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 178
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 5
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تاثیر محلول پاشی بر خصوصیات جوانه زنی بذور جو تولیدی در شرایط شوری
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران1400
2بررسی اثر پرایمینگ بذر با نانو اکسیدروی و سولفات روی بر جوانه زنی برنج
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران1400
3برآورد حجم آب آبیاری و بهره وری آب در تولید پیاز در برخی استان های کشور
پژوهش آب در کشاورزی1401
4اثر تنش شوری بر عملکرد و کیفیت دانه لاین های گندم (.Triticum aestivum L)
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1401
5بررسی نقش پایه ژنوتیپ هایی از درخت "به" (Cydonia oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1389
6فقدان مقاومت تقاطعی به حشره کش های غیر Bt در جمعیتی از بید کلم (Plutella xylostella) با نحوه ۱ مقاومت به Cry۱Ac (مقاله کوتاه علمی انگلیسی)
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1390
7بررسی میزان باقیمانده چهار نوع حشره کش در خیار گلخانه ای استان اصفهان
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1393
8دورگ گیری برخی ارقام بومی با ارقام تجاری سیب و ارزیابی مقاومت هیبریدهای به دست آمده نسبت به بیماری سفیدک پودری (Podosphaera leucotricha)

مجله آفات و بیماریهای گیاهی1394
9سبب شناسی بروز لکه روی میوه های سیب در منطقه سمیرم

مجله آفات و بیماریهای گیاهی1395
10تاثیر خاکپوش های پلی اتیلنی در کاهش عوامل ویروسی مولد موزاییک در کدوئیان

مجله آفات و بیماریهای گیاهی1395
11واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi در تاریخ های متفاوت کاشت


مجله آفات و بیماریهای گیاهی1398
12اولین گزارش از خسارت کنه زنگار سیب Aculus schlechtendali در ایران (گزارش کوتاه علمی)

مجله آفات و بیماریهای گیاهی1400
13بررسی بیولوژی جوانه خوار سبز گل محمدی، Lep.: Pterophoridae))Eucnaemidophorus rhododactylus در گلستان های کاشان
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1384
14مطالعه خصوصیات تراکمی خاک سیلتی کلی لوم تحت تاثیر خاک ورزی
دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1400
15Growth characteristics, yield, and fruit quality of the Asian pear genotypes (Pyrus serotina Rehd.) in climatic conditions of Isfahan- Iran

مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت1401
16اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد اسانس و ترکیبات تشکیل دهنده آن در گیاه مرزه سنبله ای (Satureja spicigera Jamzad) در اصفهان


مجله فرآیند و کارکرد گیاهی1401
17تاثیر تنش شوری و محلول پاشی روی بر پر شدن دانه و برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم جو
مجله فرآیند و کارکرد گیاهی1401
18رفتارهای رویشی قلمه های هفت رقم انار در پاسخ به نفتالین استیک اسید
فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری1399
19تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی ریشه و طبق پیاز F. oxysporum f.sp. cepae
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1393
20کنترل شیمیایی بیماری مرگ گیاهچه خیار ناشی از قارچ Pythium aphanidermatum
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1393
21ارزیابی عملکرد دانه دو رگ های امید بخش ذرت در آزمایشات چند منطقه ای
فصلنامه علوم زراعی ایران1392
22ارزیابی صفات موثر بر عملکرد ژنوتیپهای جو (Hordeum vulgare L.)دو ردیفه و شش ردیفه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل
فصلنامه علوم زراعی ایران1389
23گیاه پالایی خاکهای آلوده به عنصر روی در منطقه ایرانکوه توسط گونه های مرتعی
نشریه پژوهش های خاک1396
24اثر کاربرد فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و کیفیت گندم
نشریه پژوهش های خاک1396
25The Effects of Gravelly Filters on Soil Moisture in rainwater Catchment Systems


دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب1400
26کاربرد الگوی بهینه سازی یکپارچه اقتصادی- هیدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز قره سو با هدف حفظ تالاب و امنیت غذائیعلیرضا نیکوئی فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی1401
27ارزیابی صحرایی معادلات زهکشی در منطقه رودشت اصفهان
پژوهش آب در کشاورزی1393
28بررسی تاثیر برنامه آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای آن در دو رقم پنبه در اصفهان

پژوهش آب در کشاورزی1393
29تاثیر سیستم آبیاری بارانی بر بهینه سازی کودآبیاری نیتروژن و تراکم بذر ارقام مختلف گندم

پژوهش آب در کشاورزی1393
30بررسی کاربرد معادله تجربی اینگهام و معادله تئوری ودرنیکو در برآورد نشت آب از کانال های منطقه رودشت اصفهان
پژوهش آب در کشاورزی1393

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

ردیفعنوان طرحسال نشر
1بررسیهای غلات در ایستگاه تحقیقاتی اصفهان: سال زراعی ‮‭56‬ ‮‭1355‬1356
2گز خوانسار1360
3روش ساده درختکاری روی خطوط تراز1361
4برنامه ریزی بهره برداری و توسعه منابع آبی کشور 0 جهت ارایه در سمینار بررسی روشهای برنامه و بودجه ‮‭12 0‬ ‮‭15‬ اردیبهشت ماه ‮‭1361‬1361
5بررسی مسایل زهکشی اصفهان ، جهت ارایه در سمینار آب کشور1359
6توسعه منابع آبی دشت گلپایگان جهت ارایه در دومین سمینار آب کشور1360
7گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات جنگلها و مراتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان1368
8گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان1368
9گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان1368
10توتستان چگونگی ازدیاد و پرورش نهال توت1362
11گزارش آفات و بیماریهای مهم انار در استان یزد1365
12طرح ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه های اداره مشارکت و بسیج مردمی "بخش منابع طبیعی"1374
13تعیین آب مورد نیاز بادام1380
14گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر1373
15گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند1373
16گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات مهندسی زراعی1372
17گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان1373
18گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات برنج مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان1374
19گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند1374
20گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات مهندسی زراعی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان1374
21گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات خاک وآب1374
22گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر1374
23گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند1371
24تعیین نیاز آب و کود ارقام گندم (عدل و آزادی) اصفهان ‮‭1359 - 1362‬1372
25گزارش کارگاه آموزشی آفات، بیماریها و علفهای هرز برنج آذرماه ‮‭1376‬ اصفهان1376
26گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان1375
27گزارش نهایی طرح بررسی اثر ازت ازت و فسفر بر روی ارقام پنبه اصفهان سال ‮‭1369 -71‬1376
28گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی1373
29بررسی تاثیر کیفیت آب بر عملکرد محصول گندم1376
30اثر مواد اصلاح کننده بر روی خواص شیمیایی خاک ایستگاه رودشت1378

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تاکنون با 1,150 پژوهشگر از 142 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 985 مقاله نویسنده اول
  • 764 مقاله نویسنده دوم
  • 508 مقاله نویسنده سوم
  • 197 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,430,900 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  Support