Senior Defense: نقش انقلاب دیجیتال در تغییر ماهیت هنر

نقش انقلاب دیجیتال در تغییر ماهیت هنر روز چهارشنبه، 8 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Arts and Humanities

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
دنیای امروز ما با تکنولوژی اشباع شده است، بنابراین ایده های بیان شده از طریق کدهای کامپیوتری به طور فزاینده ای در زندگی ما معمول می شوند. با ورود رسانه های نوین، افزایش دسترسی به پلتفرم های جدید برای معاملات هنری و دسترسی به مخاطبان بیشتر در سراسر جهان، دنیای هنر برای همیشه تغییر یافته است . در این مسیر با بروز پیامدهای مثبت و منفی، چالش های فراوانی پیش روی هنر قرار گرفته است. درک چگونگی تغییر ماهیت هنر با نفوذ فنآوری های نوین درعصر انقلاب دیجیتال و مطالعه چالش ها و فرصت های بوجودآمده هدف اصلی این نوشتار است. این نوشتار از نظر ماهیت، پژوهشی بنیادین است و با روشی توصیفی- تحلیلی به مطالعه هنر دیجیتال می پردازد. در نتیجه همزیستی انسان و ماشین، قابلیت تعاملی و مشارکت مخاطب اهمیت پیدا می کند و زمینه برای دموکراسی سازی و جهانی سازی هنر هموار می گردد. این نوشتار به تغییر مفاهیمی چون مادیت، خلاقیت، اصالت و تعامل در عصر دیجیتال می پردازد. بر اساس مطالعات پیش رو، مادیت دیجیتال را نمی توان امری غیر مادی در نظر گرفت، بلکه می توان آن را یک فرآیند، یک جریان و یا رابطه ‍ای در حال تغییر دانست و می توانیم تفاوتی میان مادیت فیزیکی و دیجیتالی ایجاد کنیم. هنرمندان و کلکسیونرهای آثار هنری دیجیتال،کپی و جعل آثار را تهدیدی جدی در مقابل کارخود می دانند و احراز هویت و حفظ ارزش آثارشان اهمیت یافته است. با توجه به این موارد، بنظر می رسد کوشش برای حفظ اصالت آثار با محدود کردن آن توسط روش های پیشنهاد شده دردنیای دیجیتال، گامی به عقب برای دموکراسی سازی خواهد بود. استفاده از هنر دیجیتال بر اساس خلاقیت هنرمند است و برای خلق آثار هنر دیجیتال ، داشتن دانش و مهارت در کاربردهای کامپیوتری همراه با بینش هنری ضروری است. در عصر حاضر علاوه بر تغییر شیوه خلق، دسترسی و نمایش آثار و همچنین نحوه خرید و فروش هنر در حال تحول است و ما در حال تجربه یک انقلاب هنری هستیم.
معرفی سخنرانان: گردآورنده: سرکار خانم آمنه زارعی استاد راهنما: دکتر علی اکبر جهانگرد اساتید داور: جناب آقای شهریار اسدی ، سرکار خانم مطهر فرخی
درج در سایت: 5 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 139 بار