خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 122
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 683
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 147
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی هنر شیراز

تاثیر محتوا بر فرم های گرافیکی در صفحه آرایی جلد کتاب های کودکان از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۴۰۰در ایران نوشته فوزیه خادم و تورنگ چماچممطالعه نقش نامکان مارک اژه در شکل گیری فضاهای رهاشده، بی دفاع و گمشده شهری(مورد مطالعه : شهر شیراز) نوشته زهره صحتچگونگی اقتباس از داستان برای فیلمنامه با مطالعه موردی داستان مهمان مامان نوشتههوشنگ مرادی کرمانی در تطبیق با فیلمنامه داریوش مهرجویی نوشته لیدا امانی بابادیمطالعه نقش نامکان ها در هویت زدایی شهرها از منظر مارک اژه (مورد مطالعه: شهر شیراز) نوشته زهره صحتبازشناسی عنصر بصری خط در سیاه قلم های مرقوم شفیع عباسی محفوظ در موزه بریتانیا نوشته محبوبه شیخیگونه شناسی پنجره های ارسی در خانه های تاریخی شیراز نوشته پردیس خلیل زاده مطوری و قاسم کشاورزیبیان انتقادی در نمونه هایی از آثار تایپوگرافی متحرک نوشته سحر جعفریبررسی تطبیقی جایگاه شخصیت زنان در نمایشنامه های خانمچه و مهتابی اکبر رادی و مرگ در پاییز و خانه عروسک ایبسن نوشته لیدا امانی بابادیمطالعه تطبیقی روایت های سیاوش و رامایانا بر اساس نظریه گرمس نوشته حمیدرضا عالی زاده و نگار نوفلیبررسی تقابل طبقات اجتماعی در نمایشنامه های مرگ یزد گرد و چهارصندوق »بهرام بیضایی« براساس نظریهساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن نوشته رضا لطفیبررسی تنش های موجود طبقات جامعه در نمایشنامه خاطرات هنرپیشه نقش دوم » بهرامبیضایی « با تکیه بر آرای لوسین گلدمن نوشته رضا لطفیمطالعه تطبیقی روایت های سیاوش و رامایانا بر اساس نظریه گرمس نوشته حمیدرضا عالی زاده و نگار نوفلیتحلیل آراء رنه گنون و تیتوس بورکهارت از هنر مقدس و هنر اسلامی نوشته مسعود تکروی و علی اکبر جهانگردبررسی آماری میزان آگاهی شاعران و نویسندگان شیراز از موسیقی کلاسیک ایران نوشته مسعود تکرویمطالعه نشانه های بومی و محلی در شعر خوان هشتم اخوان ثالث نوشته رضا لطفی و لیلا فیجانیچگونگی تقابل طبقات جامعه در نمایشنامه های افرا و دنیای مطبوعاتی آقای اسراری»بهرام بیضایی« با تکیه بر آرای لوسین گلدمن نوشته رضا لطفی و نگار نوفلیبررسی تقابل طبقات اجتماعی در نمایشنامه های مرگ یزد گرد و چهارصندوق »بهرام بیضایی« براساس نظریه ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن نوشته رضا لطفی و نگار نوفلیگونه شناسی مقرنس در آثار تاریخی شاخص شهر شیراز نوشته فاطمه جاویدانی و قاسم کشاورزیجستاری در روانشناسی محیط با هدف مطلوبسازی فضای آموزشی کودکان بر مبنای نظریه روح مکان(شولتز) نوشته مهناز اسماعیل زاده و قاسم کشاورزیپژوهشی در سیستم ها ی آبرسانی و تاسیسات آبی شیراز قدیم تا دوره ی قاجاریه نوشته آمنه گلچین و قاسم کشاورزی