Senior Defense: مفاهیم نشانه شناسی رنگ در نگاره های هفت پیکر نظامی، آثار کمال الدین بهزاد

Concepts of color semiotics in the paintings of seven military figures, the works of Kamaluddin Behzad

مفاهیم نشانه شناسی رنگ در نگاره های هفت پیکر نظامی، آثار کمال الدین بهزاد روز شنبه، 18 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Visual Arts

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
مجموعه رنگ ها از چشم انداز سنتی نظام رنگ جلوه ای از وحدت و کثرت هستند. پژوهش های انجام شده در این زمینه به بررسی تاثیر رنگ در جنبه های زیبایی شناختی و تفسیر متن توسط خواننده می پردازد. پژوهشگران علاوه بر روانشناسی، به جنبه های حسی و زیبایی شناختی رنگ در اثرها توجه کرده اند. این پژوهش به بررسی نشانه شناسی رنگ در آثار کمال الدین بهزاد می پردازد و پیوندهای آشکار و پنهان میان رنگ، صورت و محتوای حکایتی در هفت پیکر را بیان می کند. هدف این پایان نامه بررسی نشانه شناسی رنگ در نگاره های کمال الدین بهزاد در مجموعه هفت پیکر است. این پژوهش بر اساس اهداف از نوع «پژوهش های کاربردی» و بر حسب روش مطالعه در زمره «پژوهش های توصیفی- تحلیلی» با تاکید بر تحلیل محتواست. در این پژوهش، تلاش شده است تا با توجه به معیارهای موجود در سوالات تحقیق، دو اثر ادبی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. در این بررسی، تمرکز بر بررسی رنگ واژه های اصلی و فرعی در هفت پیکر قرار گرفته است و در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات زیر هستیم. ۱- نماد و نشانه و مفاهیم رنگ در آثار کمال الدین بهزاد و نسبت آن با هفت پیکر نظامی چیست ؟ ۲- آثار کمال الدین بهزاد تا چه حد جهان بینی نظامی را از منظر رنگ بیان می کند؟
معرفی سخنرانان: گردآورنده: زهرا یوسفی استاد راهنما: دکتر بهنام جلالی جعفری استادان داور: دکتر علی اکبر جهانگرد- استاد شهریار اسدی
درج در سایت: 14 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 222 بار