Senior Defense: بررسی گرافیک محیطی بندر گناوه متاثراز عناصر مصنوع شهری ایران در ده سال اخیر ( ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲)

environmental graphics of Ganaveh port affected by Iran's urban artefact elements in the last ten years (1392 to 1402)

بررسی گرافیک محیطی بندر گناوه متاثراز عناصر مصنوع شهری ایران در ده سال اخیر ( ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲) روز چهارشنبه، 22 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Visual Arts

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
چکیده دست یافتن به زیبایی،آراستگی ونظم وترتیب در دنیای اطراف خود یکی از علایق وویژگی های ذاتی انسان است. یکی از مهم ترین خصایص آشکار گرافیک محیطی، ایجاد زیبایی دیداری (بصری) در جامعه می باشد. این زیبایی به کمک گرافیک محیطی به جامعه انتقال می یابد وهویت وفرهنگ و هنر تاریخی این شهر را به شکلی بی واسطه وآشکار به مردم جامعه می شناساند. حفظ و ارتقای خوانایی و هویت در شهر و تمامی مراکز آن همواره از مهمترین مسائل و اهدافی بوده است که مستقل از نوع مرکز یا مکان شهر یا منطقه باید در مورد طراحی و مدیریت شهری باشد. ابزارهای زیادی برای دستیابی به این هدف وجود دارد که هر یک می تواند ما را به نتیجه مطلوب برساند. رنگ و نور یکی از مهمترین عناصری است که به راحتی می توان به ما در ایجاد خوانایی و حس وحدت و ایجاد حس مکان و هزینه کمتر نسبت به ساخت مراکز تعریف شده کمک کرد. تاریخ رنگارنگ شهر یا به عبارت دقیق تر پالت رنگی به ما کمک می کند تا بتوانیم برای هر شهری که عناصر تشکیل دهنده آن هم رنگ یا در رنگ های متنوع در ترکیب با هر شهری استفاده می شود، پالت رنگی خاصی را حفظ یا تعریف کنیم. گرافیک محیطی یکی از ابزارهای ارتباط تصویری در فضاهای شهری است ودر این میان می توان ان را با استفاده از عناصر گرافیکی مانند تاپیو گرافی ،رنگ ،تصاویر وبافت ها در راستای آگاهی بخشی وافزایش تجربه وشناخت افراد به کار برد. گرافیک محیطی نوعی زبان ارتباطی است که با تاثیر گذاری بر جامعه ،در شکل گیری هویت شهری نقش مهمی ایفا می کند. گرافیک محیطی شاخه ای از هنر گرافیک است که غالبا در مکان های عمومی شکل می گیرد وویژگی های ملی ،قومی،فرهنگی ،مذهبی وقرار دادهای اجتماعی هر جامعه رادرنظر دارد. پژوهش حاضر در نظر دارد که با واکاوی نقش عناصر مصنوعی شهر به وضعیت نقش ورنگ در گرافیک محیطی گناوه بپردازد.ساحل گناوه از زیباترین سواحل ماسه ای است ودر کنار دریا خلیج فارس است. ساحل یکی از فضاهای عمومی می باشد که ارائه مبلمان ساحلی فضای مناسبی جهت مکث وایجاد کشش برای افراد فراهم می کند ودر این ساحل چنین فرم های مدرن امروزی وجود ندارد. در این پژوهش تعداد ۱۰ مورد نمونه موردی از المانهای شهری گناوه انتخاب گردید و بر اساس نظریه تام اندرسون مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت تمام نتایج بر اساس این نظریه و دیاگرام مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. کلمات کلیدی: المان شهری، گرافیک محیطی، نورپردازی محیطی، گناوه، فرهنگ
معرفی سخنرانان: استاد راهنما - تورنگ چماچم استادان داور- شهریار اسدی - فرزانه شابختی آهی جان رستمی - ارائه کننده
درج در سایت: 20 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 171 بار