Senior Defense: طراحی هاستل با رویکرد انعطاف پذیری

طراحی هاستل با رویکرد انعطاف پذیری روز سه شنبه، 16 آبان، 1402 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Architecture

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
درج در سایت: 15 آبان 1402 - تعداد مشاهده 95 بار