ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

نشستهای مرتبط با معماری و شهرسازی

Course

1. تقویم برگزاری دوره های گروه معماری ویژه دانشجویان

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 18 آذر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

2. چالش ها و نکات مدیریت دفاتر حرفه ای معماری

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 14 آبان 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

3. تجزیه و تحلیل سایت

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 8 آبان 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

4. احیای مفهوم نیایشگاه، با نگاهی به معماری بی زمان

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 30 مهر 1400
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

8. ارزیابی و باز آفرینی مجتمع مسکونی مسکن مهر با رویکرد ارتقاء امنیت محیطی با استفاده از روش CPTEDدر محله دولت آباد کرمانشاه

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 25 مهر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

9. طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری جمعی در شهرستان تویسرکان

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 24 مهر 1400
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

10. بهینه سازی مصرف انرژی ویلای مسکونی در شهر کرمانشاه با استفاده از سامانه ایستا (دیوار ترومب )

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 21 مهر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهادددانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

11. بازیابی عوامل موثر در ارتقاءهویت اجتماعی در مسکن جمعی براساس فرهنگ ایرانی اسلامی

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 19 مهر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهادددانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

12. ارزیابی و بازآفرینی مجتمع مسکونی مسکن مهر با رویکرد ارتقاء امنیت محیطی با استفاده از روش CPTED در محله دولت آباد کرمانشاه

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 18 مهر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

13. ساماندهی پیاده راه های شهری در بافت سنتی (نمونه موردی : محله فیض آباد کرمانشاه)

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 17 مهر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

14. بازآفرینی فضا های رها شده شهری با هدف ارتقاء رویداد پذیری (نمونه موردی : محله فیض آباد کرمانشاه)

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 17 مهر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

15. بازنشانی میدان های شهری دوره قاجار در جهت بهسازی معماری میدان های شهری امروز با رویکرد معماری دموکراتیک

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 3 مهر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه, جهاد دانشگاهی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

16. باز آفرینی گذر تاریخی فیض آباد با تاکید برارتقاء فضاهای خاطره انگیز شهری

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 31 شهریور 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه, جهاد دانشگاهی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Course

17. هنرهای تجسمی معماری

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 6 شهریور 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: هنرهای تجسمیمعماری و شهرسازی
Course

18. اسکیس و راندو مقدماتی معماری

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 6 شهریور 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازیهنرهای تجسمی
Senior Defense

19. طراحی ایستگاه بلوار شهید بهشتی قطار شهری کرمانشاه با رویکرد ورعایت موازین پدافند غیر عام

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 7 تیر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

20. مقاوم سازی در صنعت ساختمان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 خرداد 1400
محل برگزاری: استان مازندران - شهر رامسر
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی رحمان رامسر, سازمان بسیج مهندسین استان گیلان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

21. جستجو به زبان ساده

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 25 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

22. کارگاه آموزشی رویت

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 15 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

23. درآمدی بر نقد معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 16 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

24. معماری بدون کاغذ

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

25. فلسفه و معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازیفلسفه
Speech

26. بازار کار و حرفه در معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

27. فرایند طراحی در معماری داخلی (نمونه موردی:مجموعه ورزشی)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 4 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

28. فرایند طراحی در مسابقات بین المللی معماری (تجارب و راهکارها)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

29. کارگاه تاسیسات مکانیکی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 7 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

30. کارگاه ladybug

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 25 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

31. کارگاه sketchup

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 16 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

32. رابطه نظریه و نقد

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

35. طراحی مرکز نجوم با رویکرد ایجاد افزایش اشتیاق جوانان در علم نجوم

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 28 فروردین 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

37. سنجش و ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح جامع شهری صفاشهر

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 فروردین 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعهمعماری و شهرسازی
Senior Defense

38. تدوین الگوی پیاده سازی اولیه مدل سازی اطلاعات ساختمان با رویکرد تحلیل مضامین

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 16 فروردین 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

42. خانه کودک

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 اسفند 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

43. ارزیابی مطلوبیت پیاده راههای شهری براساس مولفه های کیفی مطالعه موردی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 اسفند 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

44. ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت های فرسوده

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 اسفند 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

45. خانه سالمندان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 اسفند 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

46. باز طراحی فضایی شهری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 اسفند 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

47. تحلیل رویکرد باز افرینی فرهنگ مینادر بافت های فرسوده

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 اسفند 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

48. نوشهر گرایی راهکاری در جهت تحقق شهر پایدار

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 اسفند 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

49. وبینار تخصصی رشته معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

50. وبینار معرفی رشته معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

51. کارگاه مصالح شناسی نوین

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 11 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

52. کارگاه بیان معماری

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 13 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

53. کارگاه عکاسی قاب چشم

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 8 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازیهنرهای تجسمی
Workshop

54. کارگاه مقاوم سازی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 11 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

55. وبینار تخصصی رشته معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 27 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

56. کارگاه تراکم

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 26 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

57. شهرهای پایدار قرن ۲۱

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 22 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

58. کارگاه نظام شهری و برنامه ریزی شهری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعهمعماری و شهرسازی
Workshop

59. کارگاه های آموزشی هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 25 دی 1399
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی بینالود
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

60. کارگاه Sketchup

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: نرم افزارمعماری و شهرسازی
Speech

61. تاثیر مال های تجاری تعملات اجتماعی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 مرداد 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

62. آشنایی با الزامات عمومی ساختمان و ضوابط کلی ویژه طراحی معماری با تاکید بر مبحث ۴

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 25 خرداد 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

63. آشنایی با آزمون های نظام مهندسی و کار حرفه ای ویژه رشته معماری و شهرسازی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 18 خرداد 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

64. آشنایی با طرح های توسعه شهری و روستایی (طرح هادی روستایی)

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 3 خرداد 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

65. طراحی مجتمع آموزشی پسرانه در شیراز با رویکرد انعطاف پذیری

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 1 خرداد 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

67. دومین نمایشگاه و همایش نما(طراحی، اجرا، مصالح و صنایع وابسته)

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 2 شهریور 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

69. نخستین جلسه هم اندیشی معماران بنام شیراز طراحی ساختمان پردیس مؤسسه آموزش عالی آپادانا

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

70. کانون بازپروری کودکان کار با رویکرد استعداد یابی

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 19 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

71. طراحی و احیای بنای تاریخی سیلو شیراز با رویکرد معماری دیجیتال

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 18 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

72. طراحی مجموعه فرهنگی گردشگری در بافت تاریخی با رویکرد میان افزایی

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 18 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

73. طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد آموزش خلاق

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 18 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

74. طراحی مدرسه بدون دیوار با رویکرد ایجاد حس سر زندگی

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 18 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

75. طراحی مرکز تجاری در بافت میانه شیراز با رویکرد زمینه گرایی

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 16 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

76. طراحی سرای سالمندان با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 16 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

77. اولین سمینار تخصصی مدیریت ساخته های ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 دی 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Entrepreneurship event

78. مسابقه ملی "معماری و شهرآینده"

دسته بندی: Entrepreneurship event
تاریخ نشست: 8 اسفند 1398
محل برگزاری: استان قزوين - شهر قزوین
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

79. نشست تخصصی معماری و شهرسازی معاصر ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 27 آذر 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر رى
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری, مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

80. روند آکادمیک آموزش معماری در ایران (دانشگاه علم و صنعت ایران)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 آذر 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

81. سمینار معرفی مصالح در معماری داخلی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

82. سمینار بررسی کتاب (میدان و شهر)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

83. کارگاه اصول و ضوابط منطقه بندی شهری با تاکید بر شهر هوشمند

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 21 آبان 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

84. کارگاه معماری پایدار و معماری انرژی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 20 آبان 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

85. نشست "سازه و معماری هوشمند با نگرش پایداری"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 شهریور 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

86. شهرسازی در تهران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 مرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Course

87. بازرسی سازه های پیچ و مهره ای صنعتی و ساختمانی

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 28 شهریور 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

88. اپنسیس : تحلیل غیرخطی، ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 17 مرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Entrepreneurship event

89. ارائه پروژه های طرح 3 معماری ( طراحی ساختمان بوکلند)

دسته بندی: Entrepreneurship event
تاریخ نشست: 9 مرداد 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

90. نشست "اسکن لیزری از بناها و فضاهای شهری"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 مرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

91. نشست «معماری دست کند در ایران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 تیر 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

92. بررسی تجارب موفق بازآفرینی شهری در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 22 خرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن RehabiMed
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

93. تاثیر مولفه های ساختاری شهر بر آسایش حرارتی در فضای باز شهری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

94. شهر خلاق

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

95. از ایده تا دیاگرام (2)

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 13 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

96. دوره جامع پرزنتیشن معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

97. نشست معمارانه هم اندیشی با دانش پژوهان معماری علوم و تحقیقات

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

98. تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی از طریق ظرفیت‌سازی در بافت تاریخی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 اسفند 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: معاونت معماری و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

99. گفتگو پیرامون چالش های پیش روی عمران کشور در آغاز سده پانزدهم

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 اسفند 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشگاه تدبیر فردا با همکاری پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، عمران بان و خانه اندیشمندان انسانی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

100. اردبیل استان سال ۱۳۹۸

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 اسفند 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

102. معماری دیروز، امروز، فردا؛ مشارکت و بهره برداری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 اسفند 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

103. ریاضیات گسسته و روش‌های مقداری در تحلیل فضای معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 بهمن 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: ریاضیاتمعماری و شهرسازی
Course

104. دوره آموزشی طراحی سازه‌ای و ضوابط اجرای دیوارها و الزامات نمای خارجی ساختمان‌ها

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 28 بهمن 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

105. منظر فرهنگی و پایداری در توسعه

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 18 بهمن 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

106. میز گرد تخصصی معماری دیروز، امروز، فردا؛ مدیریت و برنامه ریزی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 4 بهمن 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

107. سمینار آشنایی با معماری داخلی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 24 دی 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه سرا
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

108. هنر و معماری و شهرسازی در ژاپن و ایران؛ شباهت ها و تفاوت ها

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 دی 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

109. طراحی خانه سالمندان در یزد با رویکرد حس تعلق با تمرکز بر طبیعت گرایی

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 13 دی 1397
محل برگزاری: استان يزد - شهر یزد
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

111. معماری دیروز، امروز، فردا؛ حرفه و عمل

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 دی 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

112. محور نخست: ضرورت، مبانی و مفهوم‌شناسی شهر هوشمند محور دوم:پدافند غیرعامل در شهر هوشمند

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 4 دی 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران, آزمایشگاه شهر هوشمند و پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

113. نشست رونمایی از کتاب هنر گره‌سازی در معماری و درودگری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

114. رویکرد های نوین شهری سیاست ملی شهری و شهرهای هوشمند

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه هنر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

115. نشست «پیاده راه؛ واژه ای در قفس»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 22 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

116. چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های شهرسازی و معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 11 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

117. میزگرد تخصصی معماری دیروز، امروز، فردا؛ آموزش و پژوهش

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 8 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
PhD Defense

118. تدوین الگوی شهر خلاق با تاکید بر شاخص های کیفیت زندگی (نمونه موردی:شهر نیشابور)

دسته بندی: PhD Defense
تاریخ نشست: 30 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

119. گفتمان هنر و معماری با موضوع «کیفیت حیات شهر»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 23 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گفتمان هنر و معماری با موضوع «کیفیت حیات شهر»
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

120. آشنایی با عناصر کلیدی ارتباط به منظور تفکر درباره رابطه آن با عناصر معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

121. توسعه راهبردی شهرهای کوچک

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 آبان 1397
محل برگزاری: استان گيلان - شهر رشت
برگزار کننده: دانشگاه گیلان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

122. فرآیندهای طراحی در معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 23 آبان 1397
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: دانشگاه امام رضا, انجمن علمی هنر و معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

123. نشست تخصصی با موضوع «سرزندگی فضای شهری»؛ به مناسبت بزرگداشت روز جهانی شهرسازی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 آبان 1397
محل برگزاری: استان گيلان - شهر رشت
برگزار کننده: اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

124. نشست پژوهشی با موضوع «تاریخ معماری و تجربه امروز» و «شهرهای تاریخی و تجربه ثبت جهانی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 آذر 1397
محل برگزاری: استان گيلان - شهر فومن
برگزار کننده: سلسله نشست های پژوهشی پایگاه ملی میراث فرهنگی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

125. نشستی با معماران برتر جایزه معمار سال ۹۷

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 آبان 1397
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: زنجیره فرهنگی ایوان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

126. سایه ی نور در مرکز اسلامی آقاخان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 7 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

127. دسترس پذیری شهر؛ با تاکید بر نیازهای خاص شهروندان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 14 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گروه ترانه تهران در خانه گفتمان شهر و معماری
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

128. ارزیابی کارنامه یکساله کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گالری نظرگاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

129. نشست تخصصی مروری بر فرایند بازسازی و بهسازی و درسهای زلزله سرپل ذهاب

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

130. کارگاه آموزشی: بررسی نحوه تهیه طرح های توسعه شهری، محور دوم: طرح تفصیلی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 22 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: آزمایشگاه شهر هوشمند و پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

131. «بررسی ویژگی‌های سبکی آثار منسوب به معماران شیرازی در دورهٔ تیموریان»

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 7 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

132. نشست تخصصی «امکان و روش اجرای TOD در تهران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 12 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کمیته TOD شورای اسلامی شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

133. آنچه از تهران آموختم: تهران آموختنی، تهران دوختنی، تهران فروختنی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 7 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گروه ترانه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

134. نشست بررسی و نمایش مستند «در حصار مالها»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 آبان 1397
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: پژوهشکده ثامن مشهد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

135. طراحی منظر در محوطه های تاریخی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

136. حفاظت از زیر ساخت های اساسی شهری در برابر تهدیدات انسان ساخت

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

137. نشست مسأله فولکلور و فرهنگ عامه؛ خیش خانه کهن ترین فن آوری ایرانیان در تهویه مطبوع

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 آبان 1397
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: موزه عصارخانه شاهی با همکاری اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

138. سمینار «چگونگی بهره‌گیری از سازه‌ها و عناصر سنتی در معماری معاصر»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران, گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران، با همکاری انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

139. معماری از نظر اسلامی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 7 آبان 1397
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

140. نشست بررسی و نمایش مستند «معماری چیست؟»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 25 مهر 1397
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: پژوهشکده ثامن مشهد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

141. نشست تخصصی معماری پایه توسعه ملی؛ بررسی مسائل و مشکلات کلان کشور همراه با راهکارها

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف, انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

142. نشست بازخوانی تجربه مردمی بازآفرینی شهری؛ تجربه کارخانه حریربافی و بیمارستان چالوس

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 25 مهر 1397
محل برگزاری: استان مازندران - شهر ساری
برگزار کننده: دپارتمان مطالعات شهری بنیاد علمی حریری
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

143. نشست رونمایی کتاب «تاریخ باغ سازی جهان»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گالری نظرگاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

144. سمینار آشنایی با دوره عالی معماری داخلی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 22 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی, مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

145. بزرگداشت روز تهران و رونمایى از کتاب «ساختمان مشروطه»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازیباستان شناسی
Workshop

146. سمینار رایگان آشنایی با دوره عالی معماری داخلی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 22 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

147. نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها(صد و نهمین نشست عزت الله انتظامی)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

148. معرفی و بررسی انواع محراب های گچبری دوره ایلخانی در ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 مهر 1397
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان, دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

149. «بازنمایی موجودات زنده انتزاعی در تزیینات گچی معماری مذهبی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 16 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران, گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران، با همکاری انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

150. نشست «شهر و کودک»؛ تجربه آشتی کودکان با فضای عمومی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 16 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه گفتمان شهر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

151. نشستی با موضوع «معماری مارکوف؛ مدرنیسم ایرانیزه»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گالری نظرگاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

152. «شهر ایرانی در چهارسوی اندیشه و عمل»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 25 مهر 1397
محل برگزاری: استان قزوين - شهر قزوین
برگزار کننده: دانشگاه خاتم
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

153. «منظر شهری و هویت شهری»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: سازمان زیباسازی شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

154. سلسله نشست های شهرسازی و معماری(ساماندهی یا انتقال پایتخت؟)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

155. سمپوزیوم بین المللی معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 26 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خاتم, دانشگاه خاتم و پلی تکنیک میلان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

156. نشست «آینده حرفه معماری»؛ از سری برنامه های مثلث

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: جامعه مهندسان معمار ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

157. «تهران در شب»؛ «دفتر اول: برنامه جامع منظر شبانه تهران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 11 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

158. دومین نشست تخصصی تپه‌های عباس آباد؛ «نقد سیاست‌های اتخاذ شده برای تپه‌های عباس‌آباد»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گالری نظرگاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

159. صد و هشتمین نشست سبک زندگی، ساده و سالم

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

160. رونمایی، نقد و بررسی کتاب: روایاتی از تهران قدیم(به همراه معرفی و نقد دیگر آثار پژوهشگر)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 شهریور 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

161. نشست «معماری ایرانی بر پایه متن های ادبی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 شهریور 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

162. آسیب شناسی پیوند پژوهش؛ اجرا و آموزش در حوزه برنامه ریزی شهری و معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 11 شهریور 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

163. میز گرد «فرصت تپه های عباس آباد: آیا از دست رفت!!؟»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گالری نظرگاه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

164. نشست «تألیف در معماری: مقدمات و طرح مسئله»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 مرداد 1397
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: زنجیره فرهنگی ایوان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

165. نشست «مسابقات معماری»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

166. نشست «دریانوردان و معماری بومی خلیج فارس (راه آبی ابریشم)»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

167. نشست «ایران از آسمان: پیشینۀ بررسی محوطه‌ها و شهرهای تاریخی ایران از منظر هوایی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 16 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کمیته آموزش ایکوموس ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

168. صد و ششمین نشست بازنمایی باغ ایرانی در سایر هنرها

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 18 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

169. بازآفرینی شهری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 مرداد 1397
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

170. فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع مسابقات معماری

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 1 شهریور 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه هنر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

171. گفتمان هنر و معماری با عنوان «سازه های آبی شهر قزوین»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

172. نشست رونمایی کتاب «فضانوردی در فرنگ؛ ادراک و بازنمود فضای معماری و شهری اروپا در سفرنامه های فارسی قرن ۱۹»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 8 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه گفتمان شهر(خانه وارطان)
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

173. کارگاه “نظریه‌های نو” با عنوان «خندقی که هرگز پر نشد!!!»

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 8 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشکده نظر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

174. نکوداشت «دکتر سیاوش تیموری» به همراه نمایشگاه آثار ایشان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه رویدادهای صبا
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

175. نشست نقد پژوهش شهری «مشتری یا شهروند: مال های تهران از ما چه می سازند؟»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران, جامعه مهندسان مشاور ایران و جامعه مهندسان شهرساز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

176. نشست «مسجد در آیینه تاریخ ایران»؛ مساجد جامع اصفهان، ساری، پامنار زواره، فریمان و تاریخانه دامغان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گروه تاریخ و باستانشناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

177. گفتمان هنر و معماری با عنوان «کارون؛ زادگاه تمدن»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

178. نشست «تجربه شهر و مراکز خرید در تهران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موزه عکسخانه شهر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

179. نشستی با موضوع «عباس آباد؛ مرکز تهران، دیروز، امروز، فردا»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گروه ترانه تهران در خانه گفتمان شهر و معماری
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

180. نشست «مطالعات اجتماعی ایجاد نسل دوم شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید سیراف)»

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 26 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: شرکت عمران شهرهای جدید
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

181. نشست «در هنر و معماری و شهرسازی، علم بهتر است یا ثروت؟»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

182. نشست «باغ های گم شده؛ چالش ها و راهکارها»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 26 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران-جامعه مهندسان مشاور ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

183. نشست «محله محوری و بافت فرسوده»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

184. نشست «مروری بر تجربیات مهندس محمود جلالیان»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 27 تیر 1397
محل برگزاری: استان يزد - شهر یزد
برگزار کننده: انجمن صنفی مهندسان معمار یزد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

185. نشست «طراحی مولد در الگوریتم معماری»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 27 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

186. نشست تخصصی فناوری بیم با هدف انتقال دانش و فناوری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 26 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

187. نشست «رونمائی کتاب معماران ایران (جلد دوم)»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

188. شکل گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح های توسعه و عمران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: وزارت راه و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

189. صد و چهارمین نشست میراث صنعتی(موزه دفاع مقدس بندر خرمشهر)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 14 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

190. نشست «اگر آب ها را در تهران جاری کنیم…!»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

191. نشست پایانی «مجتمع های تجاری چندمنظوره و کیفیت زندگی شهروندان»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه اندیشمندان علوم انسانی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

193. نشستی در ارتباط با معمارى و هنر “داوید اوشانا”

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

194. گفتمان هنر و معماری با عنوان «چرا شوش مهم است؟»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

195. “گذری بر خیابان ناصر خسرو” با نمایش فیلم “در جستجوی خانه خورشید”

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 4 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

196. نشست “sustainable planning"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

197. نشست «در کیستی معماران؛ روایتی آزاد از نظریه شخصیت یونگ»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 تیر 1397
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: دانشگاه امام رضا
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

198. نشست «هم اندیشی چشم انداز و سناریو های توسعه در سند آمایش استان تهران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

199. باز طراحی بنیاد فرهنگی هنری استاد آقامیری بارویکرد مهندسی ارزش

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 31 خرداد 1397
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: دانشگاه آزاد مشهد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

200. معرفی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران با تکیه بر اهمیت انجمن های فارغ التحصیلان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 31 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

201. گفت‌و گوی معمارانه با موضوع «برج میلاد؛ روایت دگردیسی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه تهران، مطالعات کلانشهر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

202. نشست دوم «مجتمع های تجاری چندمنظوره و کیفیت زندگی شهروندان»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 23 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه اندیشمندان علوم انسانی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

203. نشستی در نمایشگاه “سروده هاى روى داربست”؛ نمایشگاه گروهی آثار تجسمی معماران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 22 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

204. نشست چهارم «تهران، کارگاه ساختمانی» با موضوع «معماری، نه ساختن»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Course

205. دوره تخصصى مقاله نویسى؛ ویژه ى دانشجویان معمارى و هنرهاى ساخت

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 9 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران, موسسه تحقیقات رهنمود النا (دانشکده صنایع دانشگاه تهران)
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

206. نشست معمارانه با موضوع «معماری و بازیافت»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

207. سمینار «جهت گیری های نوین در پژوهش و آموزش معماری زیست محیطی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

208. نشست «ساختار فضایی شهر قزوین»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

209. طراحی آوردگاه فرهنگی مذهبی با رویکرد پایداری اجتماعی در گراش

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 3 خرداد 1397
محل برگزاری: استان فارس - شهر لارستان
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

210. سمینار بزرگداشت روز معمار با عنوان «در جستجوی معماری معاصر ایران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 25 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان البرز - شهر کرج
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

211. دو سخنرانی به مناسبت بزرگداشت روز معمار

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 25 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان مازندران - شهر چالوس
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

212. نشست «مروری بر تجربه مرمت خانه امیری مشهد»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

213. سلسله نشست‌های «معماری آلترناتیو»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 23 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

214. دومین نشست «معماری در روایت اندیشه»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن علمی معماری دانشگاه خاتم
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

215. نشست «معماری بستکی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

216. روندهای توسعه شهری و شهرسازی در فرانسه

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه هنر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

217. نشست «معماری پاسخگو»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان قزوين - شهر قزوین
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

218. «داستان طاق در معماری ایران» بهمراه اجرای نمونه واقعی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 18 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر تبریز
برگزار کننده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

219. نشست “زمینه گرایی در معماری”؛ گرامیداشت روز معمار

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان مرکزى - شهر دلیجان
برگزار کننده: مرکز هنری چهارسو
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Course

220. سمینار آموزشی «اشتغال معماران جوان»؛ بمناسبت گرامیداشت روز معمار

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 9 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان البرز - شهر کرج
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

221. اعلام نتایج فراخوان طرح های اسکان موقت پس از زلزله

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

222. کرسی نظریه پردازی ترویجی “اصول و مبانی رون در معماری وشهرسازی سنتی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

223. نشست‌ «نگاهی به دروازه‌های طهران قدیم»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موزه عکسخانه
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

224. “شهر و شهرسازی – شفافیت و فساد” ؛ گفتگو با نامزدهای شهرداری تهران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه اندیشمندان علوم انسانی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

225. هم اندیشی چنارستان ولیعصر؛ با موضوع «تبیین شاخصهای موثر برکیفیت خیابان»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

226. نشست «نکوداشت دکتر سیروس باور»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

227. نشستی به بهانه روز معمار در دانشگاه علم و صنعت ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 4 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

228. آیین بزرگداشت روز معمار در دانشگاه خاتم

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خاتم
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

229. کارگاه معماری مبانی خانه اندیشی؛ دومین سمپوزیوم معماری پویا

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 5 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

230. آشنایی بامعماری لوئیس کان ونورپردازی با نور طبیعی و مصنوعی در طرح های او

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

231. نشستی به مناسبت روز معمار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

232. نشست «معمار، حرفه، جایزه؛ نگاهی به جایزه معماری پریتزکر»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 فروردین 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دپارتمان امور اجرایی و فرهنگی دانشگاه هنر و معماری پارس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

233. نشست افتتاحیه سومین هفته معماری اسپانیا

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 فروردین 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه وارطان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

234. نشست”اهمیت تبادل دانش میان نسل ها” بمناسبت روزجهانی بناهاو محوطه ها

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 فروردین 1397
محل برگزاری: استان يزد - شهر یزد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

235. نشست «درآمدی بر معماری سوئیس»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 فروردین 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

236. نشست «تجربه شهرهای جدید در ایران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان قزوين - شهر قزوین
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

237. سمینار آشنایی با «بایومیمکری در معماری»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 فروردین 1397
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: دانشگاه هنر شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

238. سخنرانی تخصصی معماری داخلی با عنوان «چرا معماری داخلی؟»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 فروردین 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه هنر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

239. مروری بر طرح مرمت و طرح معماری میان افزای خانه زمان وزیری اصفهان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 فروردین 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

240. نشست «در جست‌وجوی هویت ملی در معماری ایرانی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 فروردین 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه هنرمندان ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
PhD Defense

241. زمینه ها و کنشگران مؤثر بر مدیریت کاربری زمین در شهر تهران

دسته بندی: PhD Defense
تاریخ نشست: 26 فروردین 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه هنر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

242. کارگاه عملی قطاربندی و گچبری در معماری

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 22 فروردین 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

243. نشست «سنندج، شهر هزار‌تپه»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 اسفند 1396
محل برگزاری: استان کردستان - شهر سنندج
برگزار کننده: دانشگاه کردستان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

244. رونمایی از کتاب «شهرک اکباتان: مدنیت معاصر معماری ایران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

245. از جاده تا خیابان…؛ نشست «خیابان ولیعصر»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

246. نگاهی به زلزله 21 آبان کرمانشاه و بررسی عملکرد ساختمان های منطقه

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 16 اسفند 1396
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
PhD Defense

247. آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفاوتهای جنسیتی؛ با رویکرد اسلامی

دسته بندی: PhD Defense
تاریخ نشست: 16 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

248. نشست «باغِ جهانی عباس آباد (بهشهر)»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 16 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

249. نشست «مروری بر تجربیات دکتر محمدرضا اولیاء»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 اسفند 1396
محل برگزاری: استان يزد - شهر یزد
برگزار کننده: انجمن صنفی مهندسان معمار یزد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

250. نشست «فرایند طراحی ایده تا اجرا؛ گرافیک و معماری»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 اسفند 1396
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

251. نشست «تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات نظری معماری اسلامی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

252. نشست «طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر حق به شهر»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 7 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه اندیشمندان علوم انسانی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

253. بررسی رویکردهای توسعه گری و نوسازی مسکن در بافت های ناکارآمد شهری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

254. نشست تخصصی غرفه ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ دبی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوان کی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

255. نشست دو روزه «استقامت تحت شکل»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 اسفند 1396
محل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر تبریز
برگزار کننده: دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

256. “بازخوانی کتاب توپولوژی”باموضوع “استثناء و توپولوژی در رویکرد منظرین

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 29 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشکده نظر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

257. نشست “Architecture? Sorry Just a Nice Building”

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 23 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران و کانون معماران معاصر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

258. نشست دوم عکس واره ی «شهرنگار» با موضوع «بررسی عکاسی شهری»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 23 بهمن 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: کانون فیلم و عکس دانشگاه شیراز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

259. نشست “بازخوانی تجربه توسعه مدرن ایران درآیینه فرهنگ وتمدن ایرانشهری”

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 8 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

260. نشست «تهران و مدیریت شهری در سی سال اخیر»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: ستاد گردشگری شهرداری تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

261. نشست «معماری بستکی در دو سوی خلیج فارس»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 18 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

262. نشست سوم «تهران، کارگاه ساختمانی» با موضوع «اقتصاد»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 16 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

263. کارگاه نظریه‌های نو با موضوع "اماکن مقدس با پیشینه نیایشگاه «مِهر»"

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 15 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشکده نظر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

264. «تأملی در الفبای ایرانشهر در نظام شهرسازی ایران (با محوریت تهران)»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
PhD Defense

265. «مدل ارزیابی طرح معماری نمای با پوشش سنگ طبیعی» به منظور پیش بینی عمر مفید آن

دسته بندی: PhD Defense
تاریخ نشست: 8 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

266. نشستی با موضوع «پرسش پلاسکو»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه گفتمان شهر و معماری
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

267. شب «علی اکبر صارمی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مجله فرهنگی هنری بخارا
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

268. جلسه توفان ذهنی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 27 دی 1396
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر داورزن
برگزار کننده: تجرید معماری
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

269. نشست «در جستجوی نور، مفاهیم و روش ها»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

270. نشست «مروری بر تجربیات مهندس علی صادقیان»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 دی 1396
محل برگزاری: استان يزد - شهر یزد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

271. نشست «هویت تعاملی معماری معاصر»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 دی 1396
محل برگزاری: استان کردستان - شهر سنندج
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

272. نشست «اندیشه شهر و شهرسازی در ایران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 دی 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

273. نشست «مروری بر پروژه مرمت خانۀ ایرانی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

274. نشست «پدیدارشناسی معماری»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 11 دی 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر شاهین شهر و میمه
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

275. تاملی بر نظام سکونتگاهی شهری و روستایی براساس آموزه هایی از زلزله استان کرمانشاه

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 26 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با همکاری جامعه ی مهندسان مشاور ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

276. فعالیت های سازمان زیباسازی شهر تهران در جهت ارتقای سهم تهران گردی گردشگران و شهروندان تهرانی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 26 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

277. نشست تخصصی:تحولات آینده کلانشهر تهران از منظر طرح ساماندهی منطقه شهری تهران-کرج

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

278. نشست عصر تهران،تهران در بستر مطبوعات

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

279. بررسی نحوه تهیه طرح های توسعه شهری. محور نخست: طرح جامع شهری

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 16 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با مشارکت پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

280. داده کاوی مکانی و تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 7 آذر 1396
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

281. نشست "آسیب شناسی توسعه شهری"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه انسان شناسی و فرهنگ
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

282. نشستی با حضور «حسین شیخ زین الدین»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

283. نشست ایکوموس؛ «گرامی‌داشت محمد پاک‌نژاد»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 7 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

284. «مدل‌سازی فکری یا معماری اندیشه»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

285. نشست «ارزیابی پروژه احیای باغ موزه قصر»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

286. نشست «بازنگری در تاریخ‌گذاری دوقسمت از مسجدجامع اصفهان»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 آذر 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

287. نشست تخصصی «فرایند طراحی آثار هوبا طرح»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 آذر 1396
محل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر تبریز
برگزار کننده: انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

288. نشست "تجربه استفاده مجدد از کارخانه آرگو"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 23 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

289. نشست"معماران آشوری به یاد اوشانا"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

290. نشست "ارزیابی پروژه بزرگراه نواب و پیامدهای آن"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

291. نشست"مروری برادبیات جهانی میراث صنعتی با نگاه ویژه به کارخانه ریسباف اصفهان"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 22 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

292. نشست علمی"به سوی کنشگری شهرسازان در عرصه عمومی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

293. سومین نشست توسعه شهری با عنوان "شهرسازی در دولت دوازدهم"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: جامعه مهندسان مشاور ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

294. نشست "بزرگداشت روز جهانی شهرسازی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

295. نشست" شهر، حاشیه در متن» به مناسبت روز جهانی شهرسازی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دپارتمان امور اجرایی و فرهنگی دانشگاه هنر و معماری پارس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

296. تلفیق پارامترهای معماری سنتی و مدرن

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 23 آبان 1396
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

297. نشست "مقوله التقاط در معماری دینی: سیر تحول مساجد معاصر کشور مالزی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 11 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن علمی هنر اسلامی ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

298. نشست "مطالعات بافت و معماری تاریخی بندر کنگ"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

299. نشست "حیات مجدد اصفهک"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 14 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه هنر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

300. آشنایی با اصول، تجارب و چالش های توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

301. نشست "طراحی به روایت متن؛ نسبت نویسندگی و طراحی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

302. نشست «مسئله جمعیت و شهرهای جدید در ایران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت عمران شهرهای جدید
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

303. نشست «طِهران تا هامبورگ»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

304. نشست «دستور کاری نوین در توسعه شهرهای جدید ایران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: جامعه مهندسان مشاور ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

305. نشست «به جای آوردن شهر»؛ از سلسله نشست های اصفهان شناسی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 آبان 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: موسسه فرهنگی ایوان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

306. بررسی عملکرد شهرداری و چشم اندازهای پیش رو

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

307. نشست «تجارب دبیرخانۀ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 26 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

308. نشست «تحلیل معماری و نظام دفع آب در مجموعه‌ میراث جهانی چغازنبیل»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 26 مهر 1396
محل برگزاری: استان خوزستان - شهر خرمشهر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

309. شست باغ ایرانی؛ «از منظر معماری ایران»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 27 مهر 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: موزه حمام علیقلی آقا وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

310. نشست پروژه های بزرگ مقیاس: پردیس تئاتر خاوران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 23 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه تهران، مطالعات کلانشهر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

311. نشست حافظیه و شعر گُدار

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

312. دو سخنرانی "معماری اقوام در آذربایجان” و “اسناد تاریخی و معماری آذربایجان"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 مهر 1396
محل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر تبریز
برگزار کننده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

313. معرفی برخی مصالح نوین

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

314. نشست «شهر ایرانی اسلامی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 18 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

315. حمل‌ونقل هوشمند و منسجم پیاده، دوچرخه و سواره در شهر

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 3 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

316. طراحى خانه نوعروس یزدى ؛ تأملى برمفهوم خانه به مثابه شاخه نبات

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 15 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

317. نشست هم اندیشی «ناگفته های بسطام»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 12 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

318. نشست «تجربیات طراحان شهری جوان»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن طراحان شهری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

319. نشست «تمدن و توسعه پایدار»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

320. سمینار بازآفرینی فرهنگ مبنا و تجربه های شهری معاصر در ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

321. ایران به عنوان ایران‌شهر

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 11 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه گفتمان شهر و معماری
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

322. پژوهش توسعه شهری؛ «از بلدیه تا شهرداری»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

323. «چهلستون اصفهان از گذشته تا امروز»؛ پیشینه و مرمت ها – اصفهان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 شهریور 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

324. جایگاه هنر و معماری ایرانی در طراحی زیورآلات ایرانی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 23 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشه هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

325. نشست «آنالیز نور و انرژی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 14 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

326. نشست تخصصی "طراحی معماری به مثابه پروژه"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 14 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

327. نشست «باغ جهانی اکبریه (بیرجند)»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
PhD Defense

328. پیوستگی منظر شهری و میزان تمایل به پیاده روی در پارک های شهری(نمونه موردی: پارک های شهری شیراز)

دسته بندی: PhD Defense
تاریخ نشست: 14 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

329. شهر، بحران، آینده(پلاسکو و چند درس برای ما)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

330. پروژه های بزرگ مقیاس: باغ کتاب تهران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 12 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

331. حوزه تمدنی کارون

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 8 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

332. نشست «آرامگاه بوعلی سینا-همدان»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشه هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

333. تهران: سیاستگذاری بازتولید بحران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

334. حکمت اسلامی در هنر و معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

335. سمینار تخصصی معماری و طراحی شهری زمینه گرا

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

336. یزد من، ثبت شد

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 25 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

337. دست نگاره ها روایتی از طبیعت، معماری و شهر

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 26 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشه هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

338. باغ جهانی شاهزاده ی ماهان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 18 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

339. نشست دوم طرح معماری خوب

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

340. شهر، ارتباطات و هویت: بازگشت به کدام هویت

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 18 مرداد 1396
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

341. بررسی تخصصی بازسازی پس از سانحه"بررسی نمونه های مسکن موقت بعد از سوانح طبیعی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 18 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

342. پنجمین نشست باغ ایرانی با موضوع «باغ های مثمر تاریخی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 مرداد 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

343. بررسی روند مدیریت بحران در مناطق زلزله زده (اهر، هریس و ورزقان)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

344. بررسی معماری سنگی کاتالونیا از منظر پایداری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه هنرمندان ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

345. نگاهی به میراث مشترک معماری مدرن ایران و فرانسه

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 11 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: جامعه مهندسان معمار ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

346. شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 11 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

347. نشست «شهر ایرانی، شهر اسلامی»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 مرداد 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابسته به سازمان تفریحی شهرداری اسفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

348. کاربرد و قابلیت عینک سه بعدی در ارائه طرح معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشه هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

349. «شهر هوشمند: شهر داده-محور»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 مرداد 1396
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

350. سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه گفتمان شهر و معماری
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

351. تمدن ایرانی راه ابریشم

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 4 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

352. مستر کلاس ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

353. پنل"بررسی راهکارهای ارتقاء تاب آوری شهرها در برابر سوانح"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 تیر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

354. همایش بزرگ پارامتریک بی ای ام

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 22 تیر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

355. نشست علمی "ارزیابی آمادگی برای رخداد زمین لرزه بعدی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 31 خرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

356. کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط ساخت‌وساز شهری

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 15 خرداد 1396
محل برگزاری: استان کرمان - شهر کرمان
برگزار کننده: موسسه علمی پژوهشی بهراد اندیشان رایا
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

357. نقش شبیه سازها در تصمیم گیری های مدیریت انرژی ساختمان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 خرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

359. روش‌شناسی مزارشناسان در تعیین شخصیت‌های مدفون در بناهای آرامگاهی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 خرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

360. مسترکلاس تخصصی فراگرد خلاقیت و نوآوری در معماری و شهرسازی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 4 خرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

361. مروری بر تجارب‌تاریخی در معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 26 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

362. روایت‌هایی دربارهء شهر و دیالکتیک عام و خاص در ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 25 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران, انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

363. گفتمان سازی، راهبردی برای افزایش مطالبه گری و خواست اجتماعی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان گلستان - شهر گرگان
برگزار کننده: موسسه خانه گفتمان شهر گرگان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

364. کرِسوِل و معماری متقدم مسلمانان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 18 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Course

365. اولین رویداد علمی مهندسی ارزش در دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد مشهد ( دوره آموزش سطح یک مهندس ارزش)

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 18 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: انجمن علمی دانشکده معماری با همکاری انجمن مهندسی ارزش ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

366. معرفی تکنولوژی های نوین ساختمانی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 10 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

367. فلسفه ساخت

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 11 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

368. ساختمان مسجد معاصر در اروپا

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 7 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه گفتمان شهر و معماری
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

369. نشست تخصصی کرامت انسانی در معماری و شهرسازی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 فروردین 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

370. هم اندیشی پیرامون ویرایش نهایی شیوه نامه تعیین محدوده ها و محلات ناکارآمد شهری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 فروردین 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

371. سلسله نشست های تخصصی با حضور اعضای تخصصی از هیات ویژه ریاست جمهوری برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

372. نشست های تخصصی مدیریتی حادثه پلاسکو

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

373. انتقال پایتخت و چالش های توسعه پایدار تهران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 16 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

374. از معماری ایران چه می‌خواهیم بدانیم و چرا؟

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

375. مجموعه نشست های بازخوانی پژوهش های شهر و توسعه(فصل دوم:توسعه کالبدی شهرها)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

376. حفاظت بافت تاریخی تهران، درس های پلاسکو

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 10 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کمیته آموزش ایکوموس ایران با همکاری کمیته منظر فرهنگی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

377. طراحی و مدیریت بهره برداری از راه های برون شهری ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: وزارت راه و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

378. طاق پتکانه: پیدایش، توسعه و تکامل

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 8 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Entrepreneurship event

379. دومین ایده بازار شهری

دسته بندی: Entrepreneurship event
تاریخ نشست: 17 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

380. معماری، تحول مکان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 4 اسفند 1395
محل برگزاری: استان گيلان - شهر رشت
برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

381. کاربست تاب آوری شهری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 اسفند 1395
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

382. سیر تحول مقرنس

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

383. حادثه پلاسکو جلسه دوم: جنبه های فنی آواربرداری و مدیریت بحران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

384. پخش و بررسی مستند میدان بی حصار

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 24 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

385. تحلیل فضای دسترسی در تهران در هنگام بحران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 26 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

386. تبیین الزامات سبک زندگی اسلامی درفضا و کالبد شهری

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 24 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Entrepreneurship event

387. استارتاپ ویکند شهر ایمن، شهر هوشمند

دسته بندی: Entrepreneurship event
تاریخ نشست: 5 اسفند 1395
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

388. مجموعه نشست های بازخوانی پژوهش های شهر و توسعه

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

389. فضاهای نوین جمعی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: سازمان زیباسازی شهر تهران و پژوهشکده نظر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

390. روش های پیشرفته معماری خاک

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخرمعماری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

391. الزامات ایمنی در محیط کار

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 14 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشه هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

392. کارگاه تخصصی هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 2 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

393. مروری بر طرح ساماندهی منظر محور تهران-دیزین

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 11 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

394. فرونشست زمین، علل و پیامدهای آن

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

395. بررسی عملکرد ساختمان ها در برابر خطرات چندگانه و مدیریت سانحه با بررسی موردی ساختمان پلاسکو

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 9 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی زلزله ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Senior Defense

396. راهکارهای طراحی و تامین خدمات بهداشتی در شرایط اسکان اضطراری و موقت پس از وقوع زلزله

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 5 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Entrepreneurship event

397. استارتاپ ویکند شهر ایمن، شهر هوشمند

دسته بندی: Entrepreneurship event
تاریخ نشست: 5 اسفند 1395
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

398. اگر آب ها را در تهران جاری کنیم"نشست اول: دربند"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 6 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه سلسله نشست ها و کارگاه های آب های تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

399. از برنامه ریزی حمل و نقل خودرو محور به سمت برنامه ریزی انسان محور بررسی تجربیات شهر برلین

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 4 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

400. نگاهی به هفتاد سال تجربه نگارش در باب معماری معاصر ایران(سال های 1325 الی 1395)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه گفتمان شهر و معماری
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

401. نقش شهرسازی در پدافند غیرعامل

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 دی 1395
محل برگزاری: استان البرز - شهر کرج
برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

402. شهرک اکباتان: مدنیت معاصر معماری ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 4 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: جامعه مهندسان معمار ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

403. کتیبه ها در معماری ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 7 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: فرهنگسرای فناوری اطلاعات با همکاری انجمن خوشنویسان ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

404. مروری بر فرآیند تدوین دستورالعمل ساماندهی منظر راه های برون شهری ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 27 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

405. نشست نقد و بررسی کتاب: روزگار برزخی معماری ما

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کانون معماران معاصر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

406. گزارش اجلاس جهانی هبیتات 3 و معرفی دستور کار جدید سیاست شهری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

407. نقش علم و خیال در آفرینش معماری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

408. نقش شبکه فضاهای عمومی شهری در ارتقاء کیفیت زندگی در بافت تاریخی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 دی 1395
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

409. الزامات و چالش های حوزه ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

410. سردرهای اموی و قصر خربه المنیه

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کمیته آموزش ایکوموس ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

411. نو منطقه گرایی، رویکردی نوین برای مدیریت یکپارچه منطقه ی کلان شهری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، جامعه مهندسان معمار ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

412. سلسله نشست های ایران شهر-اصفهان "شهر آرمانی، شهر واقعی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 دی 1395
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

413. ابرخشت ها، همایش سازه و ساختمان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 18 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

414. بازنگری «عرصه بازی» پیشروی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

415. مجموعه نشست های بازخوانی پژوهش های شهر و توسعه(بخش دوم:توسعه شهری)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 19 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

416. آیا برای اهالی حرفه ی معماری و شهرسازی، مسئولیت هایی فراتر از وظایف حرفه ای قائلیم؟

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 16 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت کی دبلیو سی KWC
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

417. منطق فرم دیجیتال و الگوریتم های تکمیلی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

418. کارگاه تخصصی آموزشی پروفسور سایمون بل (زیر ساخت های شهری سبز و پارک های شهری) چیدمان فضا

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 3 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشگاه ادینبرو انگلستان
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

419. شهر رویکرد اکولوژیک

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 16 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

420. آسیب شناسی معماری معاصر ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 14 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گروه مطالعات معماری دانشگاه تهران - موسسه انسان شناسی و فرهنگ
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

421. بازدید معمارانه تالار وحدت و مجموعه فرهنگی و هنری رودکی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کانون معماران معاصر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

422. گفتگو پیرامون"ویلای نمازی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 8 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: برنامه خشت و خیال رادیو فرهنگ
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

423. کار معاصر معماری/یا/شما رویا دارید پس هستید

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 12 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کانون معماران معاصر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

424. مدل های آموزشی رادیکال؛ کلمبیا در دوران مدیریت برنارد شومی(استودیوی بی کاغذ) و با آموزش معماری در ایران چه باید کرد؟

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 16 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کانون معماران معاصر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

425. رویکردهای نو در مدیریت کسب و کار در شرکتهای معماری کوچک و متوسط مقیاس

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 19 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: فصلنامه شهر و منظر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

426. درآمدی بر شیوه های نقد هنری

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 آذر 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Workshop

427. بازدید معمارانه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 8 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کانون معماران معاصر
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
PhD Defense

428. رساله دکتری با موضوع طراحی انرژی-کارا بر پایه ساختار سبز شهری

دسته بندی: PhD Defense
تاریخ نشست: 6 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

429. سمینار و کارگاه آموزشی بین المللی شهر آینده

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 14 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران, انجمن علمی طراحان شهری ایران
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

430. نشست سیاست های توسعه شهری پایدار

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

431. نشست دوم واکاوی مفهوم باز آفرینی شهری در تجارب جهانی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 دی 1395
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: انجمن علمی طراحی شهری
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

432. هفتاد و دومین نشست تعامل و تقابل فن و هنر

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده هرم پی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
Speech

433. نشست معماری دست‌کند

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 آذر 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران با همکاری کمیته ملی معماری دست‌کند
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

Support