Speech: «بررسی چالش های اخیر جوی و اقلیمی ایران»

«بررسی چالش های اخیر جوی و اقلیمی ایران» روز شنبه، 28 بهمن، 1402 توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان هواشناسی کشور و گروه اقلیم و تغییر اقلیم انجمن هواشناسی ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Environmental Sciences (General)

برگزار کننده: پژوهشکده سوانح طبیعی, پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار, دانشگاه شهید بهشتی, دانشگاه فردوسی مشهد, سازمان هواشناسی کشور, گروه اقلیم و تغییر اقلیم انجمن هواشناسی ایران
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سوانح طبیعی، پنجاهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی در حوزه مدیریت بحران با موضوع «بررسی چالش های اخیر جوی و اقلیمی ایران» در روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی برگزار خواهد شد. علاقه مندان به این نشست می توانند از طریق https://eseminar.tv/wb۱۳۴۴۷۸ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
معرفی سخنرانان: دکتر احد وظیفه رئیس و عضو هیات مدیره انجمن هواشناسی و رئیس مرکز ملی اقلیم، مدیریت بحران و خشکسالی سازمان هواشناسی دکتر سیدمجید میررکنی عضو هیات مدیره انجمن هواشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه یزد دکتر حسن لشگری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمدرضا فرزانه عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست دکتر عباس مفیدی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حمیده دالایی مدیر گروه تغییر اقلیم انجمن هواشناسی ایران
درج در سایت: 23 بهمن 1402 - تعداد مشاهده 84 بار