خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 235
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 572
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 96
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

بررسی رابطه باورهای مذهبی والدین با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دوره متوسطه پسرشهرستان اهر نوشته مهسا محمدی محمودعلیلوپیش بینی میزان پرخاشگری دانش آموزان بر اساس مولفه های هوش هیجانی آنان در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان خدآفرین نوشته مهسا محمدی محمودعلیلواثر ابعاد مدیریت دانش بر جذب مشتری: مطالعه ای در بیمه آسیا نوشته عاطفه میرزاپوربررسی تاثیر سطح روانی در بروز آسیب های ورزشی نوشته نازیلا حیدروندبررسی و ارائه رویکرد های تدریس مناسب و موثر در آموزش علوم تجربی ابتدایی نوشته امیر کریمیجریان نقدی خروجی و بودجه بندی سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان نوشته سولماز عینی جعفریجستجوی برتری سود جامع نسبت به سود خالص با یک ابزار اندازه گیری عملکرد شرکت نوشته سولماز عینی جعفریمقایسه تاثیر چهار هفته تمرینات اصلاحی و طب سوزنی (سوزن خشک) بر درد و دامنه حرکتی در زنان میانسال مبتلا به شانه یخ زده نوشته مینا بوستانی ماویمقایسه تاثیرات حرکات اصلاحی و ماساژ یومی هو بر شانه یخ زده در مردان افراد میانسال شهر تبریز ۴۰ سال به بالا نوشته مهدی یزدانیتاثیر هموارسازی سود بر ارزش شرکت با نقش میانجی ریسک بازار نوشته مهدی درگاهی قره باغتاثیر عملکرد شرکت بر ارتباط بین قضاوت حرفه ای و کشف تقلب حسابرس نوشته حسین راستکار رضائینقش فناوری بر تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه در دوره کووید۱۹ نوشته منوچهر کریمی و شیرین فانی و حلیمه پاکنهادبررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل نوشته زین العابدین پاشائی باروجیبررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران نوشته زین العابدین پاشائی باروجیمطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته زین العابدین پاشائی باروجیبررسی ارتباط بین درماندگی مالی و نوسان پذیری سود با نقش میانجی عدم اطمینان اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته مرتضی خانلاریارتباط مدیریت سرمایه در گردش با انعطاف پذیری مالی و محدودیت در تامین مالی نوشته بهبود پورحسن و حسن چناریارتباط بین پایداری مالکان نهادی و عدم شفافیت سود با در نظر گرفتن عدم تقارن اطلاعاتی نوشته بهبود پورحسن و حسن چناریتاثیر قدرت مدیرعامل بر افشای اختیاری با تاکید بر ساختار مالکیت نوشته حامد یزدانی شمسرابطه خودشیفتگی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر مالکیت نهادی نوشته رضا شمالی

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

تاکنون 2 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس به صورت زیر است: