خلاصه فعالیتهای علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 181
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 611
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 54
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

تبیین تجارب دانشجویان علوم پزشکی از چالش های آموزش بالینی در دوران همه گیری بیماری کووید ۱۹: یک تحلیل محتوای کیفی نوشته محمد حسین خلیل زاده نقنهخطر سنجی حوادث قلبی و عروقی در میانسالان نوشته نسرین ممتازی و غلامرضا ملا احمدیبررسی تاثیر روش های مختلف ضدعفونی بر کارایی، افت فشار و شاخص کیفیت ماسک های پزشکی نوشته نگار صفرپور خطبه سراSurveying the Role of Melatonin in the Multiple Sclerosis (MS) Patients: A Systematic Review نوشته Fatemeh Mollapourبررسی ارتباط بین استرس شغلی، خستگی شغلی و میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان ساوه در سال۱۴۰۲ نوشته اسماعیل هانی و مریم رفیعی و طاهره اسکندریRandomized Controlled Trial of a Peer Based Intervention on Cardiac Self-efficacy in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery: a ۳-year Follow-up Results نوشته Hamid Reza Koohestani ۶تاثیر اضطراب ناشی از کووید-۱۹ بر عوامل تعیین کننده ی بهره وری براساس بار کاری و عملکرد شغلی فردی با استفاده از تحلیل میانجیگری شبکه بیزین نوشته میلاد عباسی و طاهره اسکندری و مریم رفیعی و مهدی شریف پورسنجش سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای تغذیه ای زنان باردار تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه نوشته محمد طاهر و حسین آذرپیراHealth risk assessment for reuse of spent filter backwash water (SFBW) in Saveh water treatment plant نوشته Mokhtar Mahdavi و Edriss Hosseinzadehمقایسه میزان افسردگی و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و همسران آنها نوشته نیره باغچقی و حمیدرضا کوهستانیواکنش های هیجانی به کووید ۱۹ و راهبردهای مقابله با آن در دانشجویان پرستاری نوشته حمیدرضا کوهستانی و نیره باغچقیOptimizing bioethanol production from cassava peels through agitation timing variation in separate hydrolysis and co-fermentation نوشته Edris Hoseinzadehتغییرات امواج آلفا و بتا در مواجهه با ترازهای مختلف صدا نوشته مجتبی ذکائیRisk of Manual Handling and Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Rice Mill Workers in Northern Iran نوشته Mojtaba Zokaei و محدثه بیات مرزیجرانی و نگار صفرپور خطبه سراراهکارهای اجرایی ارتقای فرهنگ نوآوری در دانشگاه ها نوشته مسعود پیروزارجمندیعوامل موثر در انتخاب نوع زایمان در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه؛کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی نوشته محمود کریمی و پریسا حسینی کوکمریتعیین میزان سرانه ی مصرف آب و سرانه ی بار فاضلاب خانگی منطقه ی ۴ شهر تهران نوشته ادریس حسن زاده و نیلوفر مردانه و شقایق شفیقیوضعیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حیطه سلامت توسط سالمندان مبتلا بهبیماری مزمن نوشته طاهره اسمعیلیطراحی و ارزیابی بیوانفورماتیکی پروتئین مولتی اپی توپ جهت تشخیص عفونت استرونژیلوئیدازیس نوشته یلدا ملک زادگانThe Role of Spirituality and Social Support in Iranian Elderly Happiness: A Cross-sectional Study نوشته Parisa Hosseinikoukamari و Mahmood Karimy