فصلنامه دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث

Students and the teachings of the Quran and Hadith

«دانش ­ها و آموزه ­های قرآن و حدیث» با استناد به پروانه انتشار شماره ۸۲۴۹۸ به تاریخ ۱۳۹۷.۴.۲۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه معارف دینی (قرآن و حدیث) به زبان فارسی و عربی در گستره سراسری منتشر می ­شود.

پژوهشگران می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط با قرآن و حدیث به این مجله ارسال نمایند.