هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

8th International Project Management Conference

8th International Project Management Conference روز دوشنبه، 15 آبان، 1391 لغایت سه شنبه، 16 آبان، 1391 توسط انجمن مدیریت پروژه ایران, انجمن مديريت پروژه ايران, گروه پژوهشي صنعتي آريانا، پژوهشكده مديريت كيان در شهر Tehran برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

8th International Project Management Conference

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1391
شناسه ملی این کنفرانس: IPMC08

توضیحات کنفرانس

محور هاي تخصصي كنفرانس:

  • مديريت استراتژيك پروژه  

استراتژي‏هاي سرمايه‏گذاري؛ سازماندهي شركت‏هاي پروژه محور؛ مديريت سبد پروژه‏ها؛ مطالعات امكان‏سنجي پروژه تامين مالي پروژه؛ سيستم‏هاي اجراي پروژه؛ ارجاع كار و انتخاب عوامل پروژه؛ رويكردها در انواع قرارداد؛ عوامل محيطي موثر پروژه؛ مديريت آسيب‏هاي پروژه

  • سازماندهي پروژه

سازماندهي پروژه؛ رهبري پروژه؛ كار تيمي؛ مديريت سرمايه‏هاي انساني؛ جذب و پرورش مديران پروژه؛ مديريت تعاملات با ذي‏نفعان پروژه

  • روشها، فنون، متدولوژي

مديريت يكپارچگي؛ مديريت محدوده؛ مديريت زمان؛ مديريت هزينه؛ مديريت كيفيت ؛ مديريت منابع ؛ مديريت ريسك؛ مديريت تداركات؛ مديريت اختتام؛ مديريت و مهندسي ارزش؛ تكنيك ها و رويكردهاي جديد مديريت پروژه

  • مسائل مرتبط با مديريت پروژه 

مديريت ارتباطات ؛ مديريت و مهندسي ارزش ؛ تكنيك ها و رويكردهاي جديد مديريت پروژه ؛ HSE ؛ بيمه ؛ فناوري اطلاعات

دبير كنفرانس:

دكتر محمدحسين صبحيه
دانشگاه تربيت مدرس، انجمن مديريت پروژه ايران

 دبير علمي كنفرانس:

دكتر احد نظري
 دانشگاه شهيد بهشتي، انجمن مديريت پروژه

مدير كنفرانس:         

مهندس مجتبي اسدي
گروه پژوهشي صنعتي آريانا

دبير كميته صنعت:

مهندس مجيد فرهاني
موسسه مديريت پروژه آريانا

دبير اجرايي كنفرانس:

سيد محمد نبوي
مركز همايش هاي آبتين

اعضاي كميته علمي (به ترتيب حروف الفبا)

دكتر حسين اسلامي
دانشگاه صنعتي شريف، انجمن مديريت پروژه ايران

دكتر محمدتقي بانكي
دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر مجتبي حسينعلي پور
دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر اقبال شاكري    
دانشگاه صنعتي اميركبير، انجمن مديريت پروژه ايران

دكتر محمدحسين صبحيه
دانشگاه تربيت مدرس، انجمن مديريت پروژه ايران

دكتر محمدابراهيم محجوب    
انجمن مديريت پروؤه ايران

دكتر محمد مهدي مرتهب
دانشگاه صنعتي شريف

دكتر عليرضا ميرمحمدصادقي
وزارت نفت

دكتر احد نظري
دانشگاه شهيد بهشتي، انجمن مديريت پروژه ايران

دكتر احمد نورنگ
دانشگاه امام حسين (ع)

دكتر سيامك نوري 
دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر فرناد نصيرزاده
انجمن مديريت پروژه ايران

 


 

 

درج در تقویم: 17 تیر 1391 - تعداد مشاهده 15589 بار