ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران

تعداد مقالات
1244 مقاله
کل صفحات
17701
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
1031
کل دریافت مقالات
52384
کل نمایش مقالات
2224499
متوسط استناد مقاله
83
کل نویسندگان
2893
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 14 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:12 اسفند 1383
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1385
مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 127
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات: 900
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 202742
تعداد دریافت مقاله: 3946
تعداد ارجاعات: 101
کلیدواژه های اصلی:
 • مدیریت ریسک
 • انتقال ریسک
 • پیمان های طرح و ساخت
 • بیمه های مهندسی
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
 • شاخص های کمی نرم افزار
 • شاخص های کیفی نرم افزار
 • منطق فازی
 • سیستم های خبره و داده کاوی
روز برگزاری:14 اسفند 1384
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1384
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 117
تعداد کل صفحات: 1561
تعداد مقاله کامل: 117
تعداد نمایش مقالات: 411595
تعداد دریافت مقاله: 11800
تعداد ارجاعات: 296
کلیدواژه های اصلی:
 • project selection
 • decision analysis under uncertainty
 • fuzzy logic
 • f-granules
 • گزینش پیمانکار
 • سیستم های پشتیبان تصمیم
 • آزمون فرض
 • منطق فازی
 • آزمون فرض فازی . افراز بندی فازی
 • مدیریت پروژه
روز برگزاری:10 اردیبهشت 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1385
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 99
تعداد کل صفحات: 1471
تعداد مقاله کامل: 99
تعداد نمایش مقالات: 316960
تعداد دریافت مقاله: 6528
تعداد ارجاعات: 48
کلیدواژه های اصلی:
 • مدیریت پروژه
 • هزینه
 • زمان
 • موازنه
 • الگوریتم ژنتیک
 • مدیریت شهری
 • bot
 • خصوصی سازی
 • مدیریت پیمان
 • بهینه سازی
روز برگزاری:29 مرداد 1387
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1386
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 369
تعداد کل مقالات: 162
تعداد کل صفحات: 2213
تعداد مقاله کامل: 162
تعداد نمایش مقالات: 477309
تعداد دریافت مقاله: 9909
تعداد ارجاعات: 221
کلیدواژه های اصلی:
 • منطق فازی
 • مدیریت پروژه
 • داده کاوی
 • تامین مالی پروژه
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت ریسک پروژه
 • سدهای خاکی
 • آنالیز ریسک
 • انتخاب پروژه اقتصادی
 • بودجهبندی سرمایه
روز برگزاری:20 مرداد 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1388
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 366
تعداد کل مقالات: 160
تعداد کل صفحات: 2116
تعداد مقاله کامل: 160
تعداد نمایش مقالات: 344109
تعداد دریافت مقاله: 8434
تعداد ارجاعات: 186
کلیدواژه های اصلی:
 • منطق فازی
 • الگوریتم ژنتیک
 • مدیریت ریسک
 • متودولوژی دایره ای ذینفعان
 • استراتژی
 • فناوری اطلاعات وارتباطات
 • شکست پروژه
 • شناسایی و ارزیابی
 • مدیریت استراتژیک
 • انتخاب سبد پروژه
روز برگزاری:26 دی 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1389
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 330
تعداد کل مقالات: 133
تعداد کل صفحات: 1920
تعداد مقاله کامل: 133
تعداد نمایش مقالات: 248985
تعداد دریافت مقاله: 6731
تعداد ارجاعات: 127
کلیدواژه های اصلی:
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت پروژه
 • منطق فازی
 • تصمیم گیری چند معیاره
 • انالیز کیفی ریسک
 • تکنیک دیمتل
 • نظرات گروهی
 • عدم قطعیت فازی
 • سبد استراتژی بهینه
 • نرم افزار pert master
روز برگزاری:14 دی 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مدیریت پروژه ایران
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 305
تعداد کل مقالات: 127
تعداد کل صفحات: 1851
تعداد مقاله کامل: 127
تعداد نمایش مقالات: 95649
تعداد دریافت مقاله: 121
تعداد ارجاعات: 49
کلیدواژه های اصلی:
 • مدیریت پروژه
 • الگوریتم ژنتیک
 • مدیریت ریسک پروژه
 • زمان بندی- پروژه های خطی تکراری- تکنیک خط تعادل - یادگیری- نرخ بهره وری- مجموعه های فازی
 • ریسک - ارزیابی ریسک- برون سپاری تحقیق و توسعه- کنترل منطق فازی
 • مدل تخمین هزینه -شبکه های عصبی مصنوعی-پارامتر های هزینه ای- پروژه مسکونی
 • porject management
 • crossover.genetic algorithm
 • optmization
 • راهبرد مدیریت استراتژیک
روز برگزاری:15 آبان 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مدیریت پروژه ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:19 بهمن 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:24 بهمن 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 218
تعداد کل مقالات: 87
تعداد کل صفحات: 1272
تعداد مقاله کامل: 87
تعداد نمایش مقالات: 32176
تعداد دریافت مقاله: 1077
تعداد ارجاعات: 3
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • منطق فازی
 • الگوریتم جستجوی هارمونی
 • بهینه سازی ازدحام ذرات
 • مسیله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع
 • استراتژی
 • تصمیم گیری
 • ویکور
 • swot
 • ارزیابی ریسک
روز برگزاری:24 بهمن 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 238
تعداد کل مقالات: 99
تعداد کل صفحات: 1483
تعداد مقاله کامل: 99
تعداد نمایش مقالات: 43520
تعداد دریافت مقاله: 2027
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • تامین مالی
 • الگوریتم ژنتیک
 • ریسک
 • تاخیرات
 • آزادراه تهران- شمال
 • شبکه عصبی خود سازمانده کوهونن(sofm
 • (افزایش زمان و هزینه
 • سیستم اطلاعات مدیریت پروژه pmis
 • مدل دلون- مک لین وتام
 • روش حداقل مربعات pls جزیی - موفقیت و شکست پروژه
روز برگزاری:8 بهمن 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 160
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 923
تعداد مقاله کامل: 62
تعداد نمایش مقالات: 19081
تعداد دریافت مقاله: 795
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • مدیریت ریسک پروژه
 • طوفان فکری
 • نرم افزار pertmaster
 • شبیه سازی مونت کارلو
 • نرم افزار expert choice
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp
 • بهره وری ماشین آلات ساخت
 • خرابی ماشین آلات
 • تعمیر و نگهداری تجهیزات
 • نیروی انسانی در ماشین آلات
روز برگزاری:5 اسفند 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 162
تعداد کل مقالات: 69
تعداد کل صفحات: 949
تعداد مقاله کامل: 68
تعداد نمایش مقالات: 20294
تعداد دریافت مقاله: 732
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:15 تیر 1399
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 152
تعداد کل مقالات: 58
تعداد کل صفحات: 1042
تعداد مقاله کامل: 58
تعداد نمایش مقالات: 12079
تعداد دریافت مقاله: 284
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • توسعه شهری
 • مدیریت
 • ذینفعان
 • ماتریس قدرت/ علاقه
 • شبکه های اجتماعی
 • مدیریت پورتفولیوی پروژه
 • برنامه راهبردی
 • معیارهای موفقیت سبد پروژه
 • شهرداری تهران
 • دوره امتیاز
Support