اطلاعات کنفرانس

The fifth free-thinking chair of media defense and the twenty-fifth specialized session on economics and media

محل برگزاری: دماوند
تاریخ برگزاری: 1 دی 1399
تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1399
تعداد صفحات: 231
تعداد مقالات :9
نمایش مقالات: 5650
شناسه ملی این کنفرانس: FREETHINK05
نویسندگان مشارکت کننده: 12 پژوهشگر

مجموعه مقالات The fifth free-thinking chair of media defense and the twenty-fifth specialized session on economics and media

نتایج 1 تا 50 از مجموع 9