خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی نور هدایت

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 86
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 705
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 158
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی نور هدایت

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش رهبری زهر آگین دراستانداری اصفهان نوشته میثم بابائی فارسانیتاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک بر مدیریت دانش در شرکت ساپکو نوشته میثم بابایی فارسانیبررسی اثرات سرمایه رابطه ای بر سرمایه ساختاری در بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری نوشته ندا نیکوفربررسی فرهنگی موزه های دفاع مقدس در شهر یزد نوشته سعیده باقریانبررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر عملکرد سازمانی نوشته فرهاد فرهادی و سعیده باقریانرتبه بندی مدلهای کسب و کار در توسعه بازرگانی خارجی بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی نوشته سیدنوربخش صیدانی گل سفیدیتعیین نقش تعدیلگری توانایی مدیریت در تاثیر نگهداشت وجه نقد بر سرمایه گذاری بیش از حد شرکت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته زهرا میرزائیان قهفرخیبررسی تاثیر رضایت شغلی بر اهداف دو شغله بودن اثر میانجی تعهد سازمانی مورد مطالعه (بیمه آتیه سازان حافظ شعبه استان اصفهان) نوشته فرهاد فرهادی و سعید عزیزیان فارسانیتاثیر خودشیفتگی پیروان بر احساس حسادت و عملکرد کاری با نقش تعدیل کنندگی ادراک از مبادله رهبر- عضو (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان) نوشته میثم بابایی فارسانیتاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر کیفیت تصمیم گیری در اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری نوشته فرهاد فرهادی و معصومه سیفی نیاتحلیل رابطه رهبری دانش محور، رفتار مدیریت دانش و عملکرد نوآوری (نمونه پژوهش: شرکت های کوچک و متوسط استان چهارمحال و بختیاری) نوشته میثم بابایی فارسانی و سهیلا فتح اللهی و مینا مرادیاثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه توسط موسسات حسابرسی فعال در ایران نوشته معصومه آقاییتاثیر عدم افزایش متناسب در حق الزحمه حسابرسی در طول بحران اقتصادی بر کیفیت حسابرسی نوشته معصومه آقاییارائه چارچوب و بررسی روابط علی ریسک های HSE با ترکیب روش های فراترکیب و دنپ(DANP)(مطالعه موردی: خطوط انتقال گاز خوزستان) نوشته سیدولی اله حسینی فالحیارائه چارچوبی برای زنجیره تامین پاسخگو مبتنی بر فناوری جهت غلبه بر اختلالات زنجیره در طول پاندمی کویید ۱۹ با رویکرد BWM مورد مطالعه (شرکت های مواد غذایی شهرک صنعتی شهرکرد) نوشته سیدولی اله حسینی فالحی و فرهاد فرهادیفساد و عدم شفافیت مصارف نفتی و تحلیل آثار آن برروی مدیریت دستگاه های اجرایی و اقتصاد با استفاده از شاخص کیفیت نهادی نوشته پریسا نصیریمروری بر بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته نگین مبینیمروری بر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی برمسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته نگین مبینیبررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش رهبری زهر آگین دراستانداری اصفهان نوشته میثم بابائی فارسانیی اثر HSE بر بهرهوری شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری با در نظر گرفتن نقش ۵S نوشته میثم بابایی فارسانی