سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت روز چهارشنبه، 1 آذر، 1396 لغایت جمعه، 3 آذر، 1396 توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان, دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در شهر Isfahan برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

محل برگزاری: اصفهان
سال برگزاری: 1396
شناسه ملی این کنفرانس: INCHEPMED03

توضیحات کنفرانس

محور اصلي: 
1) سلامت فرد، خانواده، جامعه    
2) ظرفيت سازي براي ارتقاي سلامت    
3) خلاقيت و نوآوري در آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت    

محور ف:رعي
الف) سبك زندگي سالم
ب) خود مراقبتي در بيماريها
ج) محيط هاي حامي ارتقاي سلامت
د) آسيب هاي اجتماعي
ن) تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت
و) سواد سلامت
ه) تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت
الف) جلب حمايت و بسيج اجتماعي
ب) توانمند سازي و مشاركت
ج) عدالت در سلامت
د) بازنگري سيستم هاي ارائه خدمات بهداشتي
ن) سلامت در همه سياستها
الف) ابزارهاي اندازه گيري
ب) نظريه ها و الگوها
ج) برنامه ها و پروتكل هاي آموزشي
د) آينده پژوهي در ارتقاي سلامت
ن) تكنولوژي هاي يادگيري نوين

درج در تقویم: 17 آبان 1395 - تعداد مشاهده 9820 بار