اطلاعات کنفرانس

The second international conference on new findings in medical and health sciences with a health promotion approach

تاریخ برگزاری: 31 شهریور 1401
تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1401
تعداد صفحات: 544
تعداد مقالات :47
نمایش مقالات: 13216
شناسه ملی این کنفرانس: MSHCONG02
نویسندگان مشارکت کننده: 110 پژوهشگر

مجموعه مقالات The second international conference on new findings in medical and health sciences with a health promotion approach

نتایج 1 تا 50 از مجموع 47