اطلاعات کنفرانس

The fifth international conference on new findings in medical and health sciences with a health promotion approach

تاریخ برگزاری: 29 شهریور 1402
تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402
تعداد صفحات: 273
تعداد مقالات :20
نمایش مقالات: 1356
شناسه ملی این کنفرانس: MSHCONG05
نویسندگان مشارکت کننده: 42 پژوهشگر

مجموعه مقالات The fifth international conference on new findings in medical and health sciences with a health promotion approach

نتایج 1 تا 50 از مجموع 20