ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

ژورنالها و مجلات دامپزشکی

New Findings in Veterinary Microbiology

حوزه های تحت پوشش:دامپزشکی

Quarterly Journal of Veterinary Histology

حوزه های تحت پوشش:دامپزشکی

شاپای الکترونیک: 4452-2322

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology

حوزه های تحت پوشش:دامپزشکی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2008-465X
شاپای الکترونیک: 2423-6306

Veterinary Journal

حوزه های تحت پوشش:دامپزشکی

شماره استاندارد: 2423-5407
شاپای الکترونیک: 2423-5415

Journal of Veterinary Microbiology

حوزه های تحت پوشش:دامپزشکی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2251-8851
شاپای الکترونیک: 2252-0244
شاپای الکترونیک: 2322-1704
شماره استاندارد: 2251-8894
شاپای الکترونیک: 2252-0554
شماره استاندارد: 2008-2525
شاپای الکترونیک: 2251-6190
شماره استاندارد: 2322-299
شاپای الکترونیک: 3257-2345
Support