ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات علوم سیاسی و روابط بین الملل

تعداد نتایج در هر صفحه

Sepehre Siasat

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شاپای الکترونیک: 2538-5674

Political and international research

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2008-8035

Iranian Review for UN Studies

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: -
شاپای الکترونیک: 2645-646X

Iranian Review of Foreign Affairs

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2008-8221
شاپای الکترونیک: 2717-3542

International Organizations Quarterly

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 6701 ـ 2345
شاپای الکترونیک: 6665 ـ 2588

The journal of "Political Studies of Islamic World

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2252-0929
شاپای الکترونیک: 2676-3524

International Studies Journal

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 1735-2045
شاپای الکترونیک: 2676-5136
شماره استاندارد: 2008-6121
شاپای الکترونیک: -

International Law Review

حوزه های تحت پوشش:حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2251-614X
شاپای الکترونیک: 4858-2645

Majlis and Rahbord

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2322-1860
شاپای الکترونیک: -
Support