برنامه ریزی و توسعه گردشگری

6 دی 1402 - خواندن 3 دقیقه - 169 بازدید

سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) یکی از نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که مسئولیت سیاست گذاری و توسعه گردشگری در سطح جهانی را بر عهده دارد. این سازمان شاخص های مختلفی را برای ارزیابی وضعیت گردشگری در کشورهای مختلف ارائه کرده است.

برنامه ریزی و توسعه گردشگری طبق شاخص های سازمان جهانی گردشگری باید بر اساس موارد زیر باشد:

· تمرکز بر پایداری: گردشگری باید به گونه ای توسعه یابد که از محیط زیست، فرهنگ و جامعه محلی محافظت کند.

· توزیع عادلانه درآمد: درآمد گردشگری باید به طور عادلانه بین بخش های مختلف جامعه توزیع شود.

· ایجاد فرصت های شغلی: گردشگری باید به ایجاد فرصت های شغلی پایدار و با کیفیت برای جوامع محلی کمک کند.

· تقویت زیرساخت ها: گردشگری باید به تقویت زیرساخت های گردشگری، مانند حمل و نقل، هتلداری و گردشگری، کمک کند.

· افزایش آگاهی: گردشگری باید به افزایش آگاهی از فرهنگ و ارزش های محلی کمک کند.

برنامه ریزی و توسعه گردشگری طبق شاخص های سازمان جهانی گردشگری باید مراحل زیر را طی کند:

1. تحلیل وضعیت: در مرحله اول، باید وضعیت گردشگری در کشور یا منطقه مورد نظر به طور دقیق تحلیل شود. این تحلیل باید شامل بررسی عواملی مانند تعداد گردشگران، درآمد گردشگری، اشتغال گردشگری و تاثیر گردشگری بر محیط زیست، فرهنگ و جامعه محلی باشد.

2. تعیین اهداف: در مرحله دوم، باید اهداف برنامه ریزی و توسعه گردشگری تعیین شود. این اهداف باید بر اساس شاخص های سازمان جهانی گردشگری و همچنین نیازها و اولویت های کشور یا منطقه مورد نظر تعیین شوند.

3. طراحی برنامه: در مرحله سوم، باید برنامه ریزی و توسعه گردشگری بر اساس اهداف تعیین شده انجام شود. این برنامه باید شامل اقداماتی برای بهبود پایداری، توزیع عادلانه درآمد، ایجاد فرصت های شغلی، تقویت زیرساخت ها و افزایش آگاهی باشد.

4. اجرای برنامه: در مرحله چهارم، باید برنامه ریزی و توسعه گردشگری اجرا شود. این اجرا باید با نظارت و ارزیابی مستمر همراه باشد تا اطمینان حاصل شود که برنامه به اهداف خود دست می یابد.

برنامه ریزی و توسعه گردشگری طبق شاخص های سازمان جهانی گردشگری می تواند به توسعه پایدار گردشگری در کشورهای مختلف کمک کند. این برنامه ریزی باید بر اساس نیازها و اولویت های هر کشور یا منطقه انجام شود و از مشارکت بخش های مختلف جامعه محلی بهره ببرد.برنامه ریزی گردشگریتوسعه گردشگریسازمان جهانی گردشگری (UNWTO)