تاثیر اخلاق مدیر بر عملکرد دانش آموزان

28 بهمن 1402 - خواندن 3 دقیقه - 181 بازدید

 عنوان: تاثیر اخلاق مدیر بر عملکرد دانش آموزان


**مدارس** به عنوان **کانون های تعلیم و تربیت**، نقشی اساسی در **شکل گیری شخصیت** و **رشد اخلاقی** دانش آموزان ایفا می کنند. در این میان، **مدیر** به عنوان **رهبر** و **مسئول** مدرسه، نقشی کلیدی در ایجاد **فضای اخلاقی** و **فرهنگ سازمانی** مناسب دارد. **اخلاق مدیر** نه تنها بر **عملکرد** و **رفتار** خود او، بلکه بر **عملکرد** و **رفتار** **دانش آموزان**، **معلمان** و **کارکنان** مدرسه نیز **تاثیر** می گذارد.

**تاثیرات مثبت اخلاق مدیر:**

* **ایجاد اعتماد و احترام:**
مدیر با **صداقت**، **عدالت** و **رفتار محترمانه** با دانش آموزان، **اعتماد** و **احترام** آنها را جلب می کند. این امر **انگیزه** و **علاقه** دانش آموزان به **یادگیری** را افزایش می دهد.
* **ایجاد نظم و انضباط:**
مدیر با **رفتار منضبط** و **قانون مدار** خود، **الگوی مناسبی** برای دانش آموزان است. این امر **نظم** و **انضباط** را در مدرسه **تقویت** می کند.
* **ایجاد فضای امن و حمایتی:**
مدیر با **رفتار مهربان** و **حمایتی** خود، **فضای امن** و **حمایتی** در مدرسه ایجاد می کند. این امر **احساس امنیت** و **اعتماد به نفس** دانش آموزان را افزایش می دهد.
* **تقویت خلاقیت و نوآوری:**
مدیر با **تشویق** و **حمایت** از **خلاقیت** و **نوآوری**، **فرهنگ پویایی** و **تحرک** را در مدرسه ایجاد می کند.
* **افزایش تعهد و مسئولیت پذیری:**
مدیر با **رفتار مسئولانه** و **متعهد** خود، **الگوی مناسبی** برای دانش آموزان است. این امر **تعهد** و **مسئولیت پذیری** دانش آموزان را افزایش می دهد.

**بحث:**

**تاثیر اخلاق مدیر** بر **عملکرد دانش آموزان** یک موضوع **پیچیده** و **چندوجهی** است که به **عوامل مختلفی** مانند **سن دانش آموزان**، **نوع مدرسه**، **فرهنگ جامعه** و **سایر عوامل** بستگی دارد. **تحقیقات** نشان داده است که **مدارس** با **مدیران اخلاقی**، **عملکرد تحصیلی** و **رفتاری** **بهتری** دارند.

**نتیجه:**

**اخلاق مدیر** نقشی اساسی در **عملکرد** و **رفتار** **دانش آموزان** دارد. **مدیران** با **تقویت** **صفات اخلاقی** خود می توانند **فضای** **مناسب** برای **تعلیم و تربیت** دانش آموزان فراهم کنند.

**منابع:**

* **مدیریت آموزشی**، تالیف دکتر علی اکبر سیف، انتشارات سمت، 1398
* **رهبری و مدیریت در آموزش و پرورش**، تالیف دکتر سید محمد میرکمالی، انتشارات دوران، 1397
* **تاثیر اخلاق مدیر بر عملکرد دانش آموزان**، تالیف دکتر حسنعلی نیکبخت، فصلنامه علمی- پژوهشی تعلیم و تربیت، 1395

اخلاق مدیر، عملکرد دانش‌آموزان،