تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش و پرورش

23 بهمن 1402 - خواندن 2 دقیقه - 90 بازدید

 تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش و پرورش

استفاده از فناوری در آموزش و پرورش، سابقه ای دیرینه دارد و به قدمت تاریخ آموزش رسمی بشر است. از زمانی که انسان ها برای انتقال دانش و مهارت ها از ابزارهای ساده ای مانند نقاشی های غاری و خط و نگارش استفاده می کردند، تا به امروز که شاهد ظهور فناوری های نوین و پیچیده ای مانند هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در عرصه آموزش هستیم، این سیر تحول و تکامل همواره ادامه داشته است.

**در ادامه به برخی از نقاط عطف مهم در تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش و پرورش اشاره می کنیم:**

**قرون وسطی:**

* استفاده از **لوح های سنگی** و **چوبی** برای نوشتن و نقاشی
* ظهور **کتاب های خطی** و **مکاتبات** به عنوان ابزارهای آموزشی

**قرن پانزدهم:**

* اختراع **چاپ** توسط **یوهانس گوتنبرگ** و انقلابی در تولید و توزیع دانش
* تاسیس **مدارس** و **دانشگاه ها** به عنوان مراکز رسمی آموزش

**قرن نوزدهم:**

* ظهور **فناوری های سمعی و بصری** مانند **فیلم** و **صدا** و استفاده از آنها در آموزش
* اختراع **ماشین های آموزشی** مانند **تلسکوپ** و **میکروسکوپ**

**قرن بیستم:**

* ظهور **رایانه** و **اینترنت** و تحولات عظیم در عرصه آموزش
* استفاده از **نرم افزارهای آموزشی**، **وب سایت های آموزشی** و **آموزش های آنلاین**

**قرن بیست و یکم:**

* ظهور **فناوری های نوین** مانند **هوش مصنوعی**، **واقعیت مجازی** و **واقعیت افزوده** و کاربرد آنها در آموزش
* **شخصی سازی** و **انطباق پذیری** آموزش با نیازهای فردی هر دانش آموز

**منابع معتبر:**

* **تاریخچه فناوری آموزشی**، تالیف دکتر علی علاقه بند
* **فناوری آموزشی**، تالیف دکتر محمدتقی جعفری
* **مجله رشد فناوری آموزشی**
* **پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش**

*

اموزش و پرورش