حسادت سازمانی در تضاد با ضریب هوش شرافت

3 اسفند 1402 - خواندن 2 دقیقه - 217 بازدید

حسادت یک رذیلت اخلاقی است که معادل واژه envy در زبان انگلیسی است که به احساس کمبود نسبت به شخص دیگری، داشته ها و دستاوردهایش اطلاق میشود.علمای دین اسلام حسادت را به تمنای سلب نعمت از دیگری طوری که به صلاح خودش باشد تعریف کرده اند،یعنی فرد حسود دوست دارد نعمت ها از طرف مقابل گرفته شود.افراد حسود نمی توانند کمالی را در دیگری تحمل کنند و اغلب سعی می کنند از دستکاری روانی(کلاهبرداری روانی)استفاده کنند و دستاوردها و کمال های دیگران را نادیده گرفته و دیگران را نیز به این کار وادار کنند و یا او را تخریب کنند و....امروزه در سازمان ها و محل های کار با این گونه افراد زیاد بر خورد میکنیم که حسادت سازمانی دارند و سعی میکنند در حالیکه کاملا سالم و موقر و مظلوم دیده میشوند از دستکاری های روانی استفاده کنند تا فردی را که به او حسادت میکنند به زمین بزنند،شایسته است تا موسسان و مدیران مطالعه ی بیشتری در این مورد داشته باشند و سعی کنند افرادی را به کار بگیرند تا از ضریب شرافت اخلاقی(DQ)برخوردار باشند.ضریب شرافت اخلاقی در واقع به این معناست که فرد هر آن چه را که برای خود میخواهد و می پسندد برای دیگران هم بخواهد،که در اصل واژه و تعریفی متضاد با حسادت سازمانی دارد. 

حسادت سازمانی ضریب شرافتکمال