تفسیر رسمی فیفا از ماده۳ مقررات RSTP- کسب مجدد وضعیت آماتور

18 فروردین 1403 - خواندن 5 دقیقه - 92 بازدید


تفسیر رسمی فیفا از ماده3 مقررات RSTP- کسب مجدد وضعیت آماتور

متن ماده در 2 بند:

1- بازیکنی که به عنوان یک حرفه ای ثبت نام کرده است نمی تواند تا حداقل 30 روز پس از آخرین بازی خود به عنوان یک حرفه ای، مجددا به عنوان یک آماتور ثبت نام کند.

2- در صورت کسب مجدد وضعیت آماتور هیچ غرامتی قابل پرداخت نیست. اگر بازیکنی ظرف 30 ماه پس از بازگشت به عنوان آماتور مجددا به عنوان یک حرفه ای ثبت نام کند، باشگاه جدید او باید غرامت تمرین را مطابق با ماده 20 پرداخت کند.


1-هدف و دامنه

ماده3 قوانین مربوط به کسب مجدد وضعیت آماتور را با هدف حفاظت از یکپارچگی ورزشی مسابقات و جلوگیری از دور زدن مقررات، به ویژه در مورد نقض احتمالی قرارداد و انتقال بازیکنان در سطح ملی و بین المللی ارائه می کند (ماده 6). بند ،4 مقررات).این ماده همچنین عواقب کسب مجدد وضعیت آماتور را بر پرداخت غرامت آموزشی تعیین می کند.


2-اصل قاعده

الف-دوره انتظار 30 روزه

بند 1 یک چارچوب نظارتی روشن برای کسب مجدد وضعیت آماتور ایجاد می کند. منظم بودن و یکپارچگی ورزشی مسابقات و مسابقات به وضعیت بازیکنان شرکت کننده در آنها بستگی دارد. اگر مسابقات قهرمانی ملی فقط برای بازیکنان آماتور باز است، یا در جایی که تعداد بازیکنان آماتور یا حرفه ای مجاز به شرکت برای یک تیم انفرادی محدود است، چارچوب قانونی حاکم بر این مسابقات باید روشی ساده و موثر برای بررسی انطباق با قوانین مربوطه ارائه دهد. .

در درجه اول ، دوره انتظار 30 روزه مانع از بازگشت یک بازیکن حرفه ای به وضعیت آماتور در یک اطلاعیه کوتاه میشود، فقط برای شرکت در یک مسابقه آماتور. این امر از یکپارچگی چنین مسابقاتی محافظت می کند و از سوءاستفاده جلوگیری می کند.

به همین ترتیب، بازیکنان نباید بتوانند با صرف نظر از وضعیت حرفه ای برای ثبت نام مجدد به عنوان آماتور و استفاده از فرآیند ثبت نام و قوانین مربوط به بازیکنان آماتور، که معمولا سختگیرانه تر از بازیکنان آماتور هستند،مزیتی کسب کنند. حرفه ای ها. به عنوان مثال، بازیکنان ممکن است وسوسه شوند که دوباره وضعیت آماتور را به دست آورند به این امید که توانایی بیشتری برای فسخ یک طرفه قرارداد داشته باشند و بتوانند از پرداخت غرامت اجتناب کنند.

قابل اجرا بودن مقررات مربوط به حفظ ثبات قراردادی (مواد 18-13 مقررات RSTP). در حالی که چنین تلاشی بعید به نظر می رسد که موفقیت آمیز باشد (زیرا طبقه بندی یک بازیکن و قرارداد آنها صرفا به وضعیت ثبت نام بازیکن بستگی ندارد)، دوره انتظار 30 روزه چنین تلاشی به شناسایی هر یک کمک می کند.


ب- عدم پرداخت غرامت

اگربازیکنان آماتور بین باشگاه ها جابجا شوند، مسائلی مانند غرامت نقل و انتقالات، غرامت برای نقض قرارداد،یا غرامت تمرینی، صرف نظر از زمان، مکان و هر چند وقت یکبار چنین انتقالی بعید به نظر می رسد. بااین حال، موضوع غرامت زمانی مطرح می شود که یک بازیکن وضعیت حرفه ای کسب کند. در مقابل، بند 2ماده 3 روشن می کند که به عنوان یک اصل، در صورت کسب مجدد وضعیت آماتور، هیچ غرامتی قابل پرداخت نیست.


ج- پرداخت غرامت آموزشی

جمله دوم بند 2 ماده 3 مکمل بند 2 ج) ماده 2 ضمیمه 4 است.این برنامه برای جلوگیری از سوء استفاده در موردپرداخت غرامت آموزشی یا هرگونه تلاش برای دور زدن این مقررات طراحی شده است.

این واقعیت که اگر بازیکن حرفه ای پس از انتقال دوباره وضعیت آماتور را به دست آورد، هیچ غرامت تمرینی تعلق نمی گیرد، به طور منطقی ناشی از این اصل است که غرامت تمرینی فقط در جایی قابل پرداخت است که بازیکن مربوطه باشد.کسب یا حفظ می کند وضعیت حرفه ای اگر بازیکن فاقد توانایی لازم برای بازی فوتبال در سطح حرفه ای باشد، هیچ الزامی برای جبران سرمایه ای که برای آموزش بازیکن انجام داده اند، وجودندارد.بااین حال، اگر بازیکنی ظرف 30 ماه پس از ثبت نام آماتور مجددا به عنوان یک حرفه ای ثبت نام کند، ممکن است باشگاه جدید آنها ملزم به پرداخت غرامت تمرین باشد. این شرط را نمی توان صرفا با ثبت نام بازیکن به عنوان یک آماتور و سپس ثبت نام مجدد آنها به عنوان یک حرفه ای بلافاصله پس از آن دور زد. 


مصطفی لطفی / وکیل دادگستری / پژوهشگر حقوق ورزش

RSTPحقوق فوتبالحقوق ورزشیوکیل ورزشی