بررسی ماده ۴ مقررات RSTP در خصوص پایان دوره فعالیت فوتبال حرفه ای

20 فروردین 1403 - خواندن 5 دقیقه - 62 بازدید


بررسی ماده 4 مقررات RSTP در خصوص پایان دوره فعالیت فوتبال حرفه ای


متن ماده:

ماده4 - خاتمه فعالیت

1- حرفه ای هایی که پس از پایان قرارداد به کار خود پایان می دهند و آماتورهایی که فعالیت خود را خاتمه می دهند،برای مدت 30 ماه در انجمن آخرین باشگاه خود ثبت نام می کنند.

2- این دوره از روزی شروع می شود که بازیکن آخرین حضور خود را برای باشگاه در یک مسابقه رسمی انجام داد.


هدف و دامنه

ماده4 چارچوب نظارتی روشنی را برای خاتمه فعالیت فوتبال ایجاد می کند. پایان فعالیت فوتبالی و برای حرفه ای ها باید با یک تصمیم قطعی و دائمی آغاز شود. به عنوان یک اصل، مقررات بر این فرض استوار است که تصمیم برای بازنشستگی پس از 30 ماه دائمی می شود. قبل از سپری شدن این دوره، یک بازیکن ازنظر فنی در فوتبال سازمان یافته باقی می ماند و با ثبت نام درفدراسیون عضوی که آخرین باشگاه خود به آن وابسته است، به چارچوب قانونی مربوطه ملزم می شود.


اصل قاعده

دوره 30 ماهه

محتوای بند 1 ماده 4 نسبتا ساده است: حرفه ای هایی که تصمیم می گیرند پس از پایان قرارداد خود به حرفه خود پایان دهند و آماتورهایی که فعالیت خود را خاتمه می دهند، برای مدت 30 ماه در فدراسیون آخرین باشگاه خودثبت نام می کنند.

این ثبت نام به ویژه زمانی که یک بازیکن تصمیم می گیرد حرفه حرفه ای یا فعالیت فوتبال آماتور خود را پس ازیک وقفه قابل توجه با یک باشگاه جدید از سر بگیرد، مهم می شود. اگر این اتفاق در بازه 30 ماهه رخ دهد، آن بازیکن همچنان در فدراسیون عضوی که آخرین باشگاه آنها به آن وابسته بوده است، ثبت خواهد شد. این واقعیت که این ثبت نام موجود معتبر است به این معنی است که اگر بازیکن به یک باشگاه جدید ملحق شود، این یک انتقال ملی یا بین المللی خواهد بود. برای نقل و انتقالات ملی، قبل از اینکه بازیکن بتواند در باشگاه جدید خود ثبت نام کند، انتقال باید وارد سیستم الکترونیکی نقل و انتقالات داخلی شده و مورد پردازش قرار گیرد.برای نقل و انتقالات بین المللی، انتقال باید از طریق TMS انجام شود. به ویژه، اتحادیه عضو باشگاه جدید باید گواهی انتقال بین المللی بازیکن ITC را از اتحادیه عضوی که بازیکن در حال حاضر در آن ثبت نام کرده است درخواست کند و باید این ITC را قبل از ثبت نام بازیکن در باشگاه جدید خود دریافت کند.

ازسوی دیگر، اگر تصمیم به بازگشت از بازنشستگی پس از انقضای مهلت 30 ماهه باشد، بازیکن دیگر درگیر فوتبال سازماندهی شده نیست زیرا ثبت نام آنها به پایان رسیده است. بر این اساس، ثبت نام آنها در باشگاه جدیدشان به عنوان یک ثبت نام جدید (اولین) به جای انتقال تلقی خواهد شد. در چنین مواردی، به طور کلی هیچ الزامی برای تکمیل فرآیند ثبت نام مورد استفاده برای ثبت نقل و انتقالات وجود ندارد.


تاثیر بر غرامت آموزشی

دوره30 ماهه نیز ممکن است بر الزام به پرداخت غرامت آموزشی تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه یک بازیکن به مدت30 ماه پس از بازنشستگی از فوتبال در انجمن عضوی که آخرین باشگاه آنها به آن وابسته است ثبت نام میکند، یک باشگاه جدید بالقوه نمی تواند با لغو ثبت نام بازیکن و سپس ثبت نام مجدد بلافاصله از الزام به پرداخت غرامت تمرین اجتناب کند.


تاثیر بر ثبات قراردادی

به منظور تکمیل موضوع، لازم به ذکر است که بازیکن حرفه ای به صرف تصمیم به پایان دادن به دوران حرفه ای خود به طور یک طرفه و بدون رضایت باشگاه خود را از تعهدات قراردادی خود ساقط کند. عواقب هر گونه رفتاری باید به ویژه در پرتو ماده 17 مقررات در صورت بروز اختلاف در نظر گرفته شود.


شروع دوره 30 ماهه

دوره30 ماهه مربوطه از روزی شروع می شود که در آن بازیکن آخرین حضور خود را برای باشگاه خود دریک مسابقه رسمی همانطور که در مقررات تعریف شده است انجام می دهد.


مصطفی لطفی / وکیل دادگستری / پژوهشگر حقوق ورزشی

RSTPحقوق فوتبالحقوق ورزشیوکیل ورزشی