چگونگی تمرکز بر احساسات

5 اردیبهشت 1403 - خواندن 4 دقیقه - 48 بازدید

چگونگی تمرکز بر احساسات


احساسات نقطه تمرکز در درمان

مارمولک ها، شیرها و انسان ها، همگی، به وسیله فعالیت های بدنی ای که هیجان نامیده می شود به جنبش در می آیند. بر خلاف خزندگان و پستانداران، ما می توانیم از این فعالیت های فیزیکی در بدن خود آگاه شویم و آنها را احساسات نام بگذاریم. احساسات به ما امکان می دهند همدیگر را بشناسیم و به هم نزدیک شویم.

احساسات روش بنیادین فهم دنیا است. احساسات مثل جی پی اس از طریق دو مکانیسم لذت و درد به ما می گویند کجا هستیم و کجا می خواهیم برویم و چطور باید به آنجا برسیم. تکامل احساس را در اختیار ما گذاشته است که بدن را سازماندهی کند، به طوری که بتوانیم انطباقی عمل کنیم.

فرض کنید از بیماری می پرسید: بخاطر سیلی نامزدتان در صورتتان چه احساسی نسبت به نامزدتان دارید؟ این خانم ممکن است یکی از گفته های زیر را به عنوان توصیف احساسش ارائه دهد:

1⃣ احساس می کنم نباید این کار را می کرد. ( دفاع عقلانی سازی در بیان فکر بجای بیان احساس)

2⃣ احساس می کنم این کارو کرد چون اینجوری تربیت شده. ( دفاع دلیل تراشی و اینکه علیت یک رفتار رو با احساس درباره اون رفتار اشتباه گرفته است)

3⃣ احساس می کنم بهم بی وفایی کرده. (این محرک است و و رفتاری است که صورت گرفته ولی اینکه بیمار در پاسخ چه احساسی پیدا کرده است توضیح داده نمی شود)

4⃣ احساس می کنم بهش هیچ حسی ندارم. (این دفاع انفصال برای اجتناب از احساسش است)

5⃣ احساس می کنم می خوام ترکش کنم. (بیمار احساسش را از تکانه یا عملی که قصد انجام آن را دارد افتراق نمی دهد)

6⃣ احساس تنش دارم (این احساس نیست بلکه اضطرابی است که همراه احساس برانگیخته شده است و در واقع احساس با اضطراب پوشیده شده است)

7⃣احساس غم دارم. (این احساس است ولی احساس نسبت به نامزدش نیست بلکه احساسی است که فرد در خود دارد و در واقع احساس نسبت به همسر با احساس نسبت به خود پوشیده شده است. می توانیم غم را عاطفه ای دفاعی محسوب کنیم)

8⃣احساس عصبانیت دارم. (در واقع تنها این گزینه احساس واقعی بیمار نسبت به نامزد سیلی زننده است)

آگاهی از احساسات :

ما با آگاه شدن از احساساتمان می توانیم آنها را درک کنیم و در آنها تامل کرده و ابرازشان کنیم. ما باید تجربه هیجان را در بدن به مدت کافی، تحمل کنیم تا بتوانیم احساساتمان را نام ببریم و بفهمیم. بیمارانی که نمی دانند چه احساسی دارند نمی دانند چه می خواهند.

مغز به صورت ناخودآگاه محیط را می سنجد. این پیغام به سیستم لیمبیک مغز می رود و واکنش های بدنی ای را تحریک می کند که با عنوان هیجان شناخته می شوند. انسان ها می توانند از هیجانات بدنی آگاه شوند و آنها را احساس بخوانند.

عصبانیت ، ترس ، انزجار ، غم ، حیرت و شادی شش هیجان اصلی و منحصر به فرد هستند زیرا با حالات خاص چهره انسان در سراسر دنیا، فعالیت های ویژه سیستم عصبی خودمختار، شناخته می شوند. احساس گناه و شرم را هم می توان به این لیست اضافه کرد زیرا آنها مولد اصلی تعارض هستند.

✳️ کانال ایستگاه روانشناسی +
@psychologist_hesam_milani

روانشناسیاحساساتحسام میلانیدکترحسام میلانیمتخصص روانشناسی ارومیه