آقای دکتر hesamaddin milan norani

Dr. hesamaddin milan norani

روانشناس

Researcher ID: (239188)

2
3
1
8
4

SupervisionCBT The author of books on cultural sociology, peace of the anxious mind, panic Member of the Psychology Association Psychotherapy depression obsession anxiety

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Books

 • کتاب آرامش ذهن مضظرب (سبز رایان گستر) - 1401 - Persian
 • کتاب جامعه شناسی فرهنگی (آتیه نگار) - 1401 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس (1402-تاکنون)

Workshops

 • دوره cbt - دکتر قربانعلی پور (1400)
 • مداخلات شناختی در اختلالات روانی - انجمن روانشناسی ایران (1402)
 • پبشگیری از خودکشی - دانشگاه علوم پزشکی ایران.جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران. (0)
 • تشخیص احتمال خودکشی درفرد آسیب دیده - دانشگاه علوم پزشکی ایران.جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران. (1402)
 • خشم بزرگسالی و کودکی من - دانشگاه علوم پزشکی ایران.مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت (1402)
 • ارائه مراجعین دشوار - دانشگاه علوم پزشکی ایران (1402)
 • صمیمیت در ازدواج - دانشگاه علوم پزشکی ایران (1402)
 • خودمراقبتی در روابط بین فردی - دانشگاه علوم پزشکی ایران (1402)

یادداشتهای علمی