آقای دکتر Alireza Karimi

Dr. Alireza Karimi

دکتری، گروه نقاشی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (116438)

6
7
2
5
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه شاهد1395-1401
  • کارشناسی ارشد پژوهش هنر 1387-1390

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدير پژوهش و فناوري موسسه آموزش عالي فردوس مشهد (1392-1394)
  • سرپرست بسيج اساتيد موسسه آموزش عالي فردوس مشهد (1392-1398)
  • كارشناس هنرهاي تجسمي حوزه هنري البرز (1399-1401)
  • كارشناس مسئول پژوهش و مطالعات راهبردي حوزه هنري البرز (1401-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هيئت علمي گروه نقاشي (1402-تاکنون)