آقای دکتر Reza Naghdbishi

Dr. Reza Naghdbishi

عضو هیات علمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (14613)

13
9
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب Designing accommodation for the elderly with Alzheimer’s (AV Akademikerverlag) - 2020 - Persian
 • کتاب روندهای جدید در آموزش معماری (نشر علمی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی) - 1402 - Persian
 • کتاب نمای سکونت در بنا های تاریخی (جهاد دانشگاهی) - 1399 - Persian
 • کتاب ارزیابی پس سکنایی، یادگیری از ساختمان ها (جهاد دانشگاهی) - 1399 - Persian
 • کتاب کاربری های شهری، مکانیابی و ضوابط (ترخون) - 1399 - Persian
 • کتاب زندگی با پیچیدگی (افزون) - 1398 - Persian
 • کتاب اخلاقی کردن تکنولوژی (افزون) - 1398 - Persian
 • کتاب ضوابط مکان‌یابی کاربری‌های شهری (ترخون) - 1397 - Persian
 • کتاب معماری میان‌افزا: طراحی و مقررات (رسانه پرداز، نوربخش، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری) - 1396 - Persian
 • کتاب محیط‌های یادگیری دانشگاهی طبیعت‌گرا (جهاد دانشگاهی) - 1396 - Persian
 • کتاب روانشناسی معماری در طراحی مدارس آینده (رسانه پرداز) - 1396 - Persian