ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Abdollah Yazdi

Doctor Abdollah Yazdi

استادیار گروه زمین شناسی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (16571)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Abdollah Yazdi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

سمتهای علمی و اجرایی Abdollah Yazdi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت Abdollah Yazdi در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو انجمن زمین شناسی ایران
عضو انجمن کواترنری ایران
عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران

Abdollah Yazdi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی پترولوژی سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه چال قلعه بادمستان ( طارم علیا استان زنجان )نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی شهریهمایش علوم مدیریت نوین1391
3دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی بیابانها و کویرهای ایران در راستای توسعه ژئوتوریسم (بررسی موردی، کویر لوت)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوارض ژئومورفولوژیکی و پتانسیلهای زمینگردشگری کویر لوتسی و یکمین همایش علوم زمین1391
5دریافت فایل PDF مقالهقابلیتهای ژئوتوریسمی و ساختار گلفشانهای ایرانسی و یکمین همایش علوم زمین1391
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت های ژئوتوریسمی و رتبه های جهانی جاذبه های کویرلوتاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
7دریافت فایل PDF مقالهگل فشان ها استعدادبالقوه توسعه ژئوتوریسم ایراناولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئوسایت هاوژئوپارکهای بالقوه ایران به عنوان زیربنای توسعه ژئوتوریسماولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتروگرافی و ژئوشیمیایی ولکانیسم ائوسن در روستاهای چال - قلعه - بادامستان (طارم علیا)بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
10دریافت فایل PDF مقالهمعرفی سنگ‌های قیمتی ترود و تأثیر آن بر توسعه‌ اقتصادی پایدارهمایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئوتوریسم روستای ترود (مروارید کویر استان سمنان) در راستای دستیابی به توسعه پایدارهمایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی ذخایر اورانیوم ایران جهت استفاده از راکتورهای هسته‌ای تولید برق در 20 سال آینده به عنوان یک راه کار توسعه در مناطق محرومهمایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم1392
13دریافت فایل PDF مقالهژئوداریورسیتی و مدیریت حفاظت از میراث زمین شناختیاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه توانمندی های ژئوتوریسمی منطقه تروداولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
15دریافت فایل PDF مقالهژئودایورسیتی ایران،عامل ارتقاء ژئوتوریسم و توسعه پایداردومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
16دریافت فایل PDF مقالهجزیره قشم ایران، آموزشگاه طبیعی توسعه ژئوتوریسمهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
17دریافت فایل PDF مقالهایران، کانون پتانسیلهای ژئوتوریسمهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
18دریافت فایل PDF مقالهIRAN, The Centre of Geotourism Potentialsهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
19دریافت فایل PDF مقالهPOTENTIALS OF IRAN’S GEOTOURISM AND STRUCTURE OF MUD VOLCANOESهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
20دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به ژئوتوریسم پزشکی در گنبدهای نمکیدومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهتوسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot مطالعه موردی : شهرستان های گرمسار و شاهروداولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
22دریافت فایل PDF مقالهتوسعه ژئوتوریسم، فواید و چالشهااولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
23دریافت فایل PDF مقالهگوناگونی زمین شناختی، ژئوکانزرویشن و اصول مدیریت در کاربری ژئوسایت هااولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
24دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از ژئوسایت ها با پدیده ی جدید علم زمین شناسی، ژئوکانزرویشناولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای گرانیتوئیدی منطقه حسن آباد(اردستان)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی1393
26دریافت فایل PDF مقالهپترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی دایکهای گابرویی اطراف معدن چاه موسی واقع در شمال غرب تروددومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی1393
27دریافت فایل PDF مقالهپترولوژی و منشاء توده های گرانیتوئیدی ترود واقع در شمال شرق شاهروددومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی1393
28دریافت فایل PDF مقالهشهداد و نقش آن در توسعه گردشگری کویر لوتدومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1394
29دریافت فایل PDF مقالهکار آفرینی و نقش آن در توسعه ژئوتوریسم گنبدهای نمکیدومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1394
30دریافت فایل PDF مقالهتاملی بر پدیده های زمین شناختی و تاثیر آن در کارآفرینیدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
31دریافت فایل PDF مقالهشواهد ماگماتیسم پشت قوسی ائوسن- الیگوسن در جنوب غرب شاهرود، شمال شرقدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
32دریافت فایل PDF مقالهجزیره هرمز، از منظر زمین شناسی و ژئوتوریسمدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع ژئوشیمیایی مس و عناصر نادر خاکی همراه سنگ آهن در بخش غربی معدن سنگ آهن جلال آباد زرنددومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت های ژئوتوریسمی دشت کویراولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
35دریافت فایل PDF مقالهتاًملی بر پتانسیل های گردشگری ژئومورفوسایت های کویر مرنجاباولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
36دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پتروگرافی سنگهای آتشفشانی ائوسن شمال غرب سبزواردومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده های ژیوتوریسم جزیره هنگامسومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1395
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیدهای ژیوتوریسمی ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتیپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1395
39دریافت فایل PDF مقالهنقش جغرافیای پزشکی در تولید ملی و اشتغالچهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1396
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژئوشیمیایی کیفیت آب دشت زاوه تربت حیدریهسومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1396
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت آب دشت زاوه تربت حیدریه با استفاده از شاخص WQIسومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1396
42دریافت فایل PDF مقالهچالش های موجود در مسیر بحران آب و راهکارهای رفع آنهاسومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1396
43دریافت فایل PDF مقالهرونق اقتصاد و اشتغال در استان کرمان با توسعه ژئوتوریسم و گردشگری معدنیسومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1396
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل سایندگی سنگ های گرانیتویدی غرب زاهدان با استفاده از دستگاه سایش سرشار (Cerchar)همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین1397
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پارامترهای کانی شناسی سنگ های گرانیتی کوهسنگی مشهد بر شاخص سایندگی سرشار (Cershar)همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین1397
46دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف آب سد گدارخوشکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1397
47دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه حجم آب شور ورودی از کویر به آبخوان دشت کاشانکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1397
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی مسیر تونل انحراف آب سد گدارخوشهمایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا1397
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییرات تراز آب زیرزمینی آبخوان های استان کرمان بر پدیده فرونشستنخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی1398
50دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای تغییرشکل پذیری در ساختگاه سد گابریک با استفاده از آزمایش دیلاتومترینخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی1398
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیکی مسیر تونل انحراف آب سد گدارخوشدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398

Abdollah Yazdi Journal Papers

Abdollah Yazdi Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابتوصیف صحرایی سنگ های رسوبیانتشارات عصر مدرن1393Persian
2کتابسنگ شناسی آذرینانتشارات عصر مدرن1394Persian
3کتابتوصیف صحرایی سنگ های آذریندانشگاه آزاد اسلامی1396Persian

Abdollah Yazdi Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1استادیار

Abdollah Yazdi Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1زمین شناسی - پترولوژی
دکتری تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی Abdollah Yazdi

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1تدریس دانشگاهیعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی1384-1400
2سابقه کار دانشگاهیسرپرست موقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج1397-1397
3سابقه کار دانشگاهیمعاون علمی (آموزشی - پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج1397-1399
4سابقه کار دانشگاهیمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج1392-1397
5سایر سوابقمدیر داخلی نشریه Iranian Journal of Earth Sciences1398-1400
6سایر سوابقعضو هیات تحریریه فصلنامه مهندسی زمین1397-1400
7سابقه کار دانشگاهیسرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج1399-1400
8سابقه کار دانشگاهیتاکنون

جوایز و افتخارات Abdollah Yazdi

Rowعنوان جایزه، مقام، رتبهYear
1مدرس نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج1391
2پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج1395
3عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کهنوج1395
4پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج1396
5پژوهشگر برتر استان کرمان1396
6پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج1398
7انتخاب کتاب "توصیف صحرایی سنگ های آذرین" به عنوان "کتاب برتر کشور" در هشتمین جشنواره فرهیختگان (397 واحد دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور)1400
8
create: 28 February 2013 - view 1722

Abdollah Yazdi annual papers published chart

Contact informations

Email: yazdi_mt@yahoo.com
Country: ایران Province: تهران City: تهران

Share

Top Keywords

Support