آقای دکتر Manouchehr Akbari

Dr. Manouchehr Akbari

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176814)

8
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers