آقای دکتر Jafar Soltani

Dr. Jafar Soltani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177534)

31
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers