ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Parviz Fathi

Parviz Fathi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178620)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Parviz Fathi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Parviz Fathi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتخمین هوشمند دبی جریان زیربحرانی در شی بشکن قائم مستطیلی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعیششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران1382
2دریافت فایل PDF مقالهتخمین هوشمند منحنی رطوبتی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیدومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
3دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد ضریب انتشار طولی آلاینده در رودخانهنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهتهیه مدل ANN در تخمین فرآیند تبخیر و تعرق مرجع بکمک داده های تشتک تبخیردومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود دهی با دو روش آبیاری قطره ای و سطحی بر عملکرد توت فرنگیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش آبیاری و تغذیه آبیاری متعادل در توت فرنگیسومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)1387
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات توام مقادیر مختلف آب آبیاری و پرلیت بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی کیاه داروئی ریحانسومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)1387
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و واسنجی معادله های محاسبهی تبخیر و تعرق مرجع در شهرستان سنندجنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر عوامل اقلیمی برنوسانات سطح آب زیرزمینی دشت دهگلان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعینخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی نوسانات سطح ایستابی با استفاده از مدل سری زمانی هوشمند مطالعه موردی: دشت دهگلانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهتخمین هوشمند شوری آب زیرزمینی دشت دهگلان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی استاتیکی و دینامیکی اورد ماهانه ورودی به سد میناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پساب تصفیهشده و آب معمولی بر میزان آبدهی و ضریب تغییرات دبی قطرهچکانها در سیستم آبیاری قطرهایاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
14دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی جریان روزانه ی حوضه سد وحدت با شبکه ی عصبی مصنوعیاولین همایش ملی بحران آب1392
15دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان درسیستم منابع آب زیرزمینی دشت مریوانپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
16دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ریاضی جریان آب زیرزمینی دشت دهگلانپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای تخمین تخبیر تعرق مرجع با استفاده از میکرولایسیمتر درون گلخانههمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
18دریافت فایل PDF مقالهاثر دبی قطرهچکان بر مقاومت به گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطرهایدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
19دریافت فایل PDF مقالهاثر مدت زمان شستشوبر گرفتگی قطره چکانها در شرایط استفاده ازفاضلاب تصفیه شده شهر سنندجدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
20دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری نیاز آبی توت فرنگی در دوره ی رشد رویشی تحت شرایط گلخانه ایهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فاصله قطره چکان ها بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطرهایهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
22دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی آب مصرفی سیب زمینی با استفاده از آنالیز حاشیه ای تابع تولید آب تحت شرایط آبیاری قطره ای زیر سطحیسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
23دریافت فایل PDF مقالهاثرعمق آبیاری و خاکپوش برعملکرد سیب زمینی تحت آبیاری قطره ای ـ نواری سطحی دردشت دهگلانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع سیستم آبیاری قطرهای- نواری و عمق آب آبیاری بر کارایی مصرف آب آبیاری سیبزمینی در دشت دهگلانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دوره شستشو بر ضریب یکنواختی پخش قطره چکانها در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهر سنندجاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر اندازه ذرات ریز بر ضریب یکنواختی پخش نوارهای آبیاری قطره ایدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شستشوی هفتگی بر میزان آبدهی و ضریب تغییرات دبی قطره چکان ها در شرایط استفاده از پساب تصفیه شدهدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
28دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق آب آبیاری و مقدار کود نیتروژن ثر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری سیب زمینی در دشت دهگلان با استفاده از روش ابیاری بارانی منبع خطیاولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1394
29دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری و فاصله لترالها بر عملکرد دانه و بر خی صفات زراعی گندمسومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399

Parviz Fathi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمق جایگذاری نوار آبیاری و میزان آب کاربردی بر عملکردو بهره وری آب سیب زمینی در دشت دهگلانفصلنامه آب و خاک1395
2دریافت فایل PDF مقالهاثر فاصله قطره چکان ها بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره ایفصلنامه علوم آب و خاک1396
3دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق آب آبیاری و جایگذاری لاترال آبیاری قطره ای زیرسطحی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گندم زمستانه در شهرستان سنندجدوفصلنامه پژوهش های گندم1397
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دما بر گرفتگی فیزیکی قطره چکان های طولانی مسیرپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی عملکرد عدم گرفتگی فیزیکی قطره چکان های میکروفلاپر، کرونا و ادن در آبیاری قطره ایفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره ایفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1392
7دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه ایفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1391
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شستشوی هفتگی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان ها در شرایط استفاده از پساب تصفیه شدهفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1391
9دریافت فایل PDF مقالهاثر شستشو بر مسدود شدن قطره چکان ها در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهر سنندجنشریه آبیاری و زهکشی ایران1395
10دریافت فایل PDF مقالهبرآورد هیدروگراف واحد مصنوعی با استفاده از تحلیل منطقه ای سیلاب و پارامترهای ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز مارنج و کانی سواران، کردستان)فصلنامه علوم آب و خاک1390
11دریافت فایل PDF مقالهبرآورد توام هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و تخلخل موثر با استفاده از رویکرد مساله معکوس هوشمندفصلنامه علوم آب و خاک1391
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک برای طراحی بهینه شبکه های فاضلابفصلنامه هیدرولیک1386
create: 2 June 2019 - view 1016
Support