زینب فتحی تیلکو

دکتری آبیاری و زهکشی

Researcher ID: (415402)

6
9
2
3
2
3
6

Journal Papers

Researchs

  • مطالعات مربوط به برآورد مصارف بخش کشاورزی و بازبینی تخصیص های منابع آب در محدوده حوضه دریاچه ارومیه و بخشی از حوضه سفید رود در استان کردستان (1398)
  • بررسی توزیع تجمع فلزات سنگین در خاک و اندام های گیاهی در گیاه ذرت و گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (1393)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس جهاد کشاورزی (1401-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مهندسین مشاور آب (1393-1401)

جوایز و افتخارات

  • برنده جایزه جذب در دستگاه های اجرایی بنیاد ملی نخبگان (1401)
  • رتبه اول دوره کارشناسی ارشد (1394)
  • رتبه اول دوره کارشناسی (1392)