آقای Mohammad Nikookar

Mohammad Nikookar

مدرس گروه عمران جهاد دانشگاهی رشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179595)

26
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers