ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Hossein Alhyari

Hossein Alhyari

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179986)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Hossein Alhyari در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی Hossein Alhyari در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Hossein Alhyari Conference Papers

Hossein Alhyari Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهکاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypiiدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1391
2دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید مثل زنبور پارازیتویید (Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidaeدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1392
3دریافت فایل PDF مقالهواکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک (Hippodamia variegataGoeze(Col.: Coccinellidae روی شته سبز هلودو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1392
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (Hippodamia variegata(Col.: Coccinellidaeaدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1392
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دما بر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید کرم گلوگاه انار ،(Trichogramma brassicae Bezdenko) جمع آوری شده از انارستان های یزددو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهواکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) روی شته سیاه باقلا دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهاثر گیاه میزبان بر رشد و تولیدمثل شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهاثر گرسنگی بر رفتار کاوشگری زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Marshall) روی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoliدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهاثر دما بر ترجیح غذایی حشرات کامل و لارو سن چهارم کفشدوزک Hippodamia variegata (Col: Coccinellidae) روی دو گونه شته Acyrthosiphon pisum Aphis fabae (Hem: Aphididae)دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از شته های Aphis gossypiiوAcyrthosiphon pisumدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهزیست شناسی زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاه دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان روز و شرایط متفاوت طول روز بر رفتار کاوشگری زنبور Lysiphlebus fabarum پارازیتوئید شته سیاه باقلا Aphis fabaeدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae)دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهاثر محیط کشت های مختلف بر زهرآگینی کنیدی ها و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae علیه مراحل مختلف نموی سن گندم Eurygaster integriceps دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو رقم مقاوم و حساس گندم بر زیست شناسی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته روسی گندم دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار تنوع گونه ای سوسک های چوبخوار خانواده Buprestidae در جنگل های استان کردستان دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهایجاد لاین های تراریخت برای مطالعه نشو و نمای مغز در Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae)دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1394
18دریافت فایل PDF مقالهشاخص های جدول زندگی زنبور انگلواره Eretmocerus delhiensis روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorumدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1395
19دریافت فایل PDF مقالهترجیح غذایی و سوئیچینگ کنه شکارگر Amblyseius swirskii Acari: Phytoseiidae روی سفید بالک گلخانه و کنه تارتن دولکه ایدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1395
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae). و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae)دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهاثر گیاهخواریTetranychus urticae ، Trialeurodes vaporariorum وAphis gossypii روی عملکرد و ترجیح افراد هم گونه به واسطه میزبان گیاهیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1396
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه جمعیت نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه فرنگی Tuta absolutaدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1397
23دریافت فایل PDF مقالهواکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassianaدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1396
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگی های زیستی و تغذیه ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwoodدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1395
create: 2 June 2019 - view 881

Hossein Alhyari annual papers published chart

Contact informations


Share

Support