آقای دکتر Ali Asghar Talebi

Dr. Ali Asghar Talebi

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180030)

14
69
2
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers