آقای دکتر Mostafa Dashti Ahangar

Dr. Mostafa Dashti Ahangar

عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180531)

5
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers