آقای Ehsan Adili

Ehsan Adili

دانشگاه ولایت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180863)

40
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers