آقای Morteza Behnam Rassouli

Morteza Behnam Rassouli

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180881)

3
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers