آقای Reza Valizadeh

Reza Valizadeh

استاد،دانشکده کشاورزى، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180808)

36
97
1
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers