آقای دکتر Ghafar Nasiri Hanis

Dr. Ghafar Nasiri Hanis

دکتری تخصصی روان شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181233)

1
6
3
3
4
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

  • فرامرزی، مونا و عسکری، سعید و نصیری هانیس، غفار،1399،پیش بینی گرایش به وابستگی به مواد دگرگون کننده هشیاری بر اساس اضطراب جدائی، هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان دختر،نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان،کرمانشاه،https://civilica.com/doc/1256451 (1399)

Books

  • کتاب مشارکت خانواده در روان درمانی کودکان (دانشگاه لرستان) - 1400 - Persian
  • کتاب درمانگری متمرکز بر بهبود رابطه (دانشگاه لرستان) - 1397 - Persian
  • کتاب مشاوره و روان درمانگری گروهی (دانشگاه لرستان) - 1396 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر مرکز خدمات مشاوره اجتماعی اندیشه (1396-تاکنون)
  • سابقه تدریس در مدرس مدعو دانشگاه کردستان (1394-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر داخلی نشریه مشاوره و رواندرمانی خانواده (1395-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده اندیشه نیک بخش (1400-1402)

جوایز و افتخارات

  • دانش آموخته برتر دکتری تخصصی روانشناسی شناسایی شده توسط بنیاد ملی نخبگان