آقای دکتر Mahdi Rafie Zadeh

Dr. Mahdi Rafie Zadeh

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181520)

31
4
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers