آقای Hamidreza Momeni

Hamidreza Momeni

ریاست دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و دانشیار دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182186)

48
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers