آقای Saeed Karbasi

Saeed Karbasi

استاد دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183264)

19
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers