آقای دکتر Sayed Abdolamir Nabavi

Dr. Sayed Abdolamir Nabavi

دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183388)

1
30
1
1
2
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی (1385-تاکنون)