فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام

The Journal of Political Thought in Islam

فصلنامه دو زبانه اندیشه سیاسی در اسلام ، به صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.

این نشریه در حوزه اندیشه سیاسی در اسلام مقاله می پذیرد.