خانم Nahid Masuodian

Nahid Masuodian

سرپرست پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184410)

29
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers